Nå får du ikke legge ut rottegift lenger

Helt frem til nå har det vært mulig for private å kjøpe rottegift. Men nå er det slutt. Miljødirektoratet krever at du skal være profesjonell rottebekjemper for å bruke giften.

Rotte

Har du fått besøk av et slikt dyr, må du enten sette ut felle eller få en profesjonell skadedyrbekjemper til å sette ut rottegift.

Foto: Anticimex

Både rotter og mus er skadedyr. Om de ikke går i fella, men passer seg for den, har giftbekjempelse vært en populær metode både for private og profesjonelle rottejegere.

Muse og rottemidler brukes for å unngå at skadedyrene sprer smitte til mennesker og skader materiell. Samtidig er det viktig at bruken av midlene er under god kontroll, heter det i de nye retningslinjene som Miljødirektoratet nå har sendt ut.

Rottegiften representerer, ifølge Miljødirektoratet, en fare for både miljøet og for brukerne. Og dette er bakgrunnen for de nye reglene.

Vi ser at disse giftstoffene er resistente, de har lang levetid i naturen og de hoper seg opp i levende organismer. Vi har funnet igjen rester fra disse giftene i rovfugl. Utlegging av rottegift kan for eksempel være en av årsakene til redusert bestand av hubro i Norge, sier prosjektleder Christian Dons til NRK.

Det aular av rotter i mange hus vinterstid. I bygder og byar i Møre og Romsdal er det truleg like mange rotter som menneske. Og når det blir kaldt vil dei gjerne inn i husa våre.

– Latterlige tilstander

I en årrekke har de profesjonelle skadedyrbekjemperne vært nødt til å forholde seg til strenge bestemmelser, mens det har vært nærmes fritt frem for private.

Det har vært latterlige tilstander. Vi i bransjen har hatt krav på oss om autorisasjon og kurs for å bruke bestemte midler, mens åtteåringer har hatt full anledning til å gå inn i en butikk for å kjøpe de samme preparatene, sier Åge Juliebø i Skadedyrkontrollen Nordvest til NRK.

To grupper rottegift

Ekspertene opererer med to hovedgrupper med blodfortynnende muse- og rottemidler. Disse blir kalt førstegenerasjons antikoagulanter og andregenerasjons antikoagulanter.

Førstegenerasjonsstoffene er mindre giftige enn andregenerasjonsstoffene. De er også lettere nedbrytbare. Men de krever også høyere doser. Miljødirektoratet uttrykker også bekymring for resistens ved bruk av førstegenerasjonsstoffer.

Nå slår Miljødirektoratet fast at det kun er produkter til bekjempelse av mus som er godkjent til privat bruk. Produkter til rottebekjempelse er forbeholdt profesjonelle brukere.

Rottefangeren i Ålesund

– Butikkene tømmes for rottegift

De nye reglene for bruk av gift mot mus og rotter ble vedtatt i høst. Med en rekke overgangsbestemmelser blir produkt for produkt fjernet fra butikkenes hyller.

Vi ser nå at en rekke butikkhyller står tomme for rottegift. I en periode har vi hatt en rekke datoer og overgangsbestemmelser å forholde oss til, sier Åge Juliebø i Skadedyrkontrollen Nordvest til NRK.

Prosjektleder Christian Dons i Miljødirektoratet forteller at det kan ta tid før butikkhyllene er helt tomme. De går nå gjennom produkt for produkt, og for hvert produkt som mister sin godkjennelse for privat bruk, vil det gå ut krav om fjerning der forretningsdrivende får en tidsfrist.

Midler mot mus kan ikke lenger plasseres utendørs. De er kun tillatt brukt innendørs. All utendørs plassering av mus- og rottegift må dermed utføres av profesjonelle.

– Uvettig bruk

Det er for å hindre uvettig bruk at Miljødirektoratet nå går ut med de nye reglene. Og regelverket er satt opp i et samarbeid innan i EU.

Vi har sett at uvettig bruk av rottegift har ført til forgiftninger av både mennesker og dyr. Regelverket skal medvirke til at giften ikke blir spist av andre enn rottene. Og vi er så heldige her i landet at vi har en bransje der de ansatte har serftifikater for denne typen giftbruk. Dermed har vi bygget en norsk løsning der rottebekjempelsen kan legges på profesjonelle aktører, sier Dons til NRK.

Krav til åtestasjoner

Uansett om du er profesjonell aktør eller ikke, må all slik gift heretter plasseres i åtestasjoner.

  • Åtestasjoner skal være solide og ha lukkemekanisme slik at barn ikke kan åpne dem.
  • Åtestasjoner bør ha kikkehull slik at man kan kontrollere om åtet er spist.
  • Åstestasjoner bør kunne festes til underlaget.

– Reglene er litt skrivebordsmessige

Også profesjonelle brukere får nå et sett med regler å forholde seg til. Utendørs skal åtestasjonene være værbestandige og solide. Det eneste unntaket gjelder rottebekjempelse i kloakksystemet.

Det er bra at regelverket kommer på plass. Men jeg trekker litt på smilebandet over noen av reglene, som virker litt skrivebordsmessige, sier Juliebø. Han setter pris på at flere forhold i bransjen er blitt mer formalisert, og viser til at skadedyrbekjempelse er skolefag i yrkesorientert utdanning i Tyskland.

Pakkene med denne typen muse- og rottemidler blir nå merket med «kun til bruk for godkjente skadedyrbekjempere».