Miljøpolitikere i kamp mot Aksla Parkering

Miljøpartiet De Grønne presser på for å få lading av elbiler i det nye parkeringsanlegget i Ålesund. Jarle Steffensen mener eierne bidrar til økt forurensing fra biltrafikken.

Jarle Hauge Steffensen bystyrerep MDG

Jarle Steffensen, bystyrerepresentant i Ålesund for Miljøpartiet De Grønne, kjemper for elbillading i den nye parkeringstunnelen.

Foto: Frode Berg / NRK

Om vel tre måneder åpner den nye parkeringstunnelen i Ålesund – med plass til nesten 1000 biler. Men under jorda finnes ikke et eneste ladepunkt for elbiler. Det vekker reaksjoner.

– Argumentasjonen mot ladestasjoner virker useriøs og utdatert. Moderne ladestasjoner i et nytt garasjeanlegg er helt vanlig andre steder i landet, og innebærer ikke økt risiko for brann, understreker Jarle Steffensen i Miljøpartiet De Grønne.

Han vil nå få med seg folk i Ålesund som kan presse fram en endring hos det private parkeringsselskapet.

Nytt anlegg uten elbil-lading

Debatt om lading

Det er mange som har sterke meninger om lading av elbiler i det nye parkeringsanlegget i Ålesund.

Foto: skjermdump

Det er prosjektkoordinator i Aksla Parkering AS, Arve Tonning, som har sagt at det ikke blir ladestasjoner for elbiler i den nye parkeringstunnelen som åpner i midten av april.

Elbiler får ikke lade i nytt parkeringsanlegg

Det har ført til kraftige reaksjoner blant annet fra Norsk Elbilforening og Miljøstiftelsen Bellona. De mener eierne av Aksla Parkering AS representerer en foreldet holdning til elbiler.

Også på NRK Møre og Romsdals facebook-sider har debatten hatt høg temperatur.

Aksla Parkering får elbil-kritikk

Forundret og frustrert

Jarle Hauge Steffensen i Miljøpartiet De Grønne vil helst unngå hele parkeringsanlegget, men når det først kommer så mener han det er en forutsetning at alt blir lagt til rette for at folk kan bruke elbiler til og fra sentrum, og at de får ladet bilene sine.

Aksla parkering

Aksla Parkering AS åpner anlegget inne i byfjellet Aksla i Ålesund i midten av april 2016.

Foto: Sissel Beate Brunstad / NRK

– Hvis dette ikke gjøres må Aksla Parkering bære sin del av ansvaret for at ikke flere går over til elbil. Jeg vil ta kontakt med eierne for å få endret på dette. Akkurat nå virker det som om ålesundsområdet er et u-land når det gjelder miljøsaker, og henger langt etter det som skjer andre steder i landet, sier Steffensen.

Elbiler brenner ikke oftere enn andre biler

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) skriver at lading av elbiler er trygt.

Jostein Ween Grav

– Elbiler brenner ikke oftere enn andre biler, sier sivilingeniør i el-sikkerhetsavdelingen i DSB, Jostein Ween Grav.

Foto: Pressefoto DSB

«Elbiler brenner ikke oftere enn andre biler og de utvikler ikke mer energi ved varmgang og brann enn andre biler. De representerer derfor ikke en større fare».

– Vi ser ingen grunn til å fraråde montering av ladestasjoner i underjordiske parkeringsanlegg. Moderne løsninger og et godt samarbeid med brannvesenet vil ikke gi økt brannfare i forhold til bensin- og dieselbiler. Det er på tide å avmystifisere forholdene rundt elbiler og hydrogenbiler, sier sivilingeniør i el-sikkerhetsavdelingen i DSB, Jostein Ween Grav.

Ladestasjoner helt vanlig andre steder i landet

Oslo kommune bygger nå to underjordiske parkeringsanlegg med til sammen rundt 200 parkeringsplasser med lading for elbiler.

Elbilansvarlig i Bymiljøetaten i Oslo kommune, Sture Portvik.

Elbilansvarlig for Bymiljøetaten i Oslo kommune, Sture Portvik, er trygg på at valget av elbillading er riktig.

Foto: Halvor Bjørngård

– Brann er en utfordring som vi alltid må ta alvorlig, men det gjelder alle slike anlegg. Her har vi blant annet full brannteknisk overvåkning hele døgnet, et godt dimensjonert sprinkleranlegg og moderne ladestasjoner. Dette skal være et trygt sted å parkere og å lade bilen, sier elbilansvarlig i Bymiljøetaten i Oslo kommune, Sture Portvik.

Portvik ser ingen betenkeligheter med å tillate lading av elbil i et underjordisk anlegg. Han mener tvert imot at det er en forutsing med et slikt tilbud for å kunne møte behovet hos bilistene i årene framover.

Tonning sier fremdeles nei

Erfaringene fra andre steder i landet og faglige råd fra DSB, endrer ingenting for Aksla Parkering AS. Prosjektkoordinator Arve Tonning sier at det fremdeles er uaktuelt å tilby lading, og begrunnelsen er det han mener er økt brannfare.

– Torsdag i neste uke skal entreprenøren ha samtaler med brannvesenet, men det gjelder ikke ladepunkter for elbiler, sier Tonning.