Forventer ladestasjoner for el-biler

Elbilforeininga forventar at Aksla parkering sett opp ladestasjonar for elbilar. Det sier kommunikasjonsleder i Elbil-foreninga, Petter Haugneland

Aksla parkering før offisiell åpning
Foto: Frode Berg / NRK

Det nye parkeringsanlegget i Ålesund åpna for få dager siden. Men anlegget har ikke ladestasjoner for el-bilder, fordi de mener det er brannfarlig.

Petter Haugneland

Kommunikasjonsleder i Elbil-foreninga, Petter Haugneland

Foto: Ingfrid Berge Fossåskaret / NRK

Kommunikasjonsleder i Elbil-foreininga, Petter Haugneland avviser dette, og henviser til nye regler.

– Innen 2018 må de tilby lademuligheter, sier Haugneland.

Det er den nye parkeringsforskrifta som sier at parkeringsanlegg skal tilby lading for elbiler. Elbilforeininga mener dette gjelder både offentlege og private anlegg. Dermed har ikke Aksla parkering i Ålesund noe valg, sier Haugneland.

– Det er jo synd at det er nødvendig med lovpålegg for å få alle til å tilby lading. Men nå kommer dette, sier Haugneland.

De håper at Aksla parkering ikke venter helt til 2018 med å innstallere ladere.

– Dette er jo to år frem i tid, så de har veldig god tid. Men med dagens el-bilutvikling håper vi at de kan få dette på plass enda tidligere, sier Haugneland.

– Skal rette oss etter forskrifta

Prosjektleder i Aksla Parkaring, Arve Tonning

Prosjektleder for Aksla parkering, Arve Tonning,

Foto: Frode Berg / NRK

Prosjektleder for Aksla parkering, Arve Tonning, sier at de skal rette seg etter forskrifta.

– Det kommer når det kommer. Men vi har foreløpig av branntekniske forhold valgt å ikke tilby el-billading. Vi har også fått aksept fra brannvesenet som sier at de ikke er begreistrert for ladestasjoner inne i fjellannlegg, sier Tonning.