Aksla Parkering må betale erstatning

Aksla Parkering AS dømmes til å betale 328.000 kroner i erstatning til de tidligere huseierne av Parkgata 12.

Aksla parkering

STØY: Tidligere eiere og beboere klaget på støy under anleggsarbeidet til parkeringen inne i Akslafjellet i Ålesund sentrum.

Foto: Sissel Beate Brunstad / NRK

Romsdal Tingrett dømmer Aksla Parkering AS til å betale erstatning til Condo Invest AS, for økonomiske tap under anleggsarbeidet.

Retten kom frem til at støyulempene var urimelige i tråd med naboloven §2 og at tålegrensen er overskredet.

Aksla Parkering AS må betale 328.000 kroner i erstatning, for ulemper som følge av støy etter anleggsarbeid og tapte leieinntekter, til de tidligere eierne av bygården.

I søksmålet krevde Condo Invest AS opp mot 653.000 kroner i erstatning.

Aksla Parkering må i tillegg betale bygårdens sakskostnader med 175.000 kroner.

Tapte leiekostnader

I sitt søksmål hadde Condo Invest anført at støyulempene fra anleggsarbeidet medførte at de ikke fikk leid ut to av seksjonene som de eide, og at de dermed tapte leieinntekter.

Retten ser at det økonomiske tapet skal anses som erstatningsrettslig vernet.

De to leilighetene har fasade ut mot Rådstugata og var dermed blant de som var mest utsatt for støy.

Både bevis og vitneforklaring underbygger at støyulempene har medførst et økonomisk tap i form av merarbeid for Condo Invest AS ved å følge opp beboerne i bygården.

Retten var enige med saksøkte i at det ikke kan kreves erstatning av arbeidet som skjedde før anleggsstart. Erstatningen gjelder det som overstiger tålegrensen, ikke før eller etter dette.