Hopp til innhold

– Å tro at et stort kommunestyre gir mer demokrati er et bedrag

Et kommunestyre bør ha maks 50 politikere, mener ekspert. Ålesund har landets største kommunestyre med 77 representanter.

Det første kommunestyremøtet i nye Ålesund kommune.

Kommunestyret i den nye storkommunen Ålesund hadde sitt første møte 24.november 2019.

Foto: Peder Otto Dybvik/Ålesund kommune

Da fem kommuner skulle bli til èn, bestemte politikerne i nye Ålesund kommune seg for at mangfold og bred representasjon var viktig. Resultatet ble landets største kommunestyre med hele 77 representanter.

Geir Vinsand

Geir Vinsand i NIVI Analyse.

Foto: Trond Vestre / NRK

– Dette er blitt en monsterkommune, sier Geir Vinsand i analyseselskapet NIVI.

Balansegang

Kommunereformen har gitt oss 47 nye kommuner. De aller fleste er blitt en realitet fra og med nyttår. For mange av kommunene har organiseringen vært en balansegang mellom et ønske om bred representasjon og et ønske om effektiv drift. Det har gitt et ulikt antall politikere i kommunestyrene. Ålesund topper med 77, Kristiansand har 71, mens Stavanger og Trondheim har 67 politikere i sine kommunestyrer.

Frykter maratonmøter i landets største kommunestyre

Men de aller fleste av de nye kommunene har landet på et sted mellom 40 og 55 politikere i kommunestyret.

Bjørn Ole Gleditsch.

Bjørn Ole Gleditsch (H) er ordfører i Sandefjord kommune.

Foto: Lina Gaganis / NRK

– Jeg ser ingen grunn til at det skal være noe mer enn de 45 som vi har. Det fungerer bra. Det blir ikke noe mer demokrati med over 70 i kommunestyret. Et stort kommunestyre vil føre til mange passive politikere, sier ordføreren i Sandefjord, Bjørn Ole Gleditsch.

Indre Østfold kommune er et resultat av en sammenslåing av fem kommuner. Også her er det 45 politikere i kommunestyret. Ordfører Saxe Frøshaug (Sp) synes det er nok.

– Jeg er glad for at kommunestyret ikke ble større enn 45. Mange har mye de skulle ha sagt. Det er viktig å finne en avveining mellom hovedutvalgene og kommunestyret. Det er en utfordring.

Felles kommunestyremøte mellom fem kommuner i Stor-Ålesund

Ålesund, Haram, Skodje, Ørskog og Sandøy har blitt slått sammen til den nye storkommunen Ålesund. I juni 2017 var alle fem kommunestyrene samlet til felles møte.

Foto: Trond Vestre / NRK

Flere vil kutte i Ålesund

I Ålesund har møtene i kommunestyret utviklet seg til maratonmøter der det lengste varte et halvt døgn. Nå vil ordføreren innføre begrenset taletid. Flere tar også til orde for å kutte antall politikere i kommunestyret.

– Det er for mange representanter i kommunestyret. Det er behov for å kutte. Dette må avgjøres før neste valg, sier ordfører Eva Vinje Aurdal (Ap).

Randi Frisvoll, gruppeleder for KrF i fylkestinget i Møre og Romsdal.

Randi Frisvoll (KrF) mener det har vært viktig med et stort kommunestyre, men i neste periode vil hun kutte.

Foto: Trond Vestre / NRK

– Det har vært positivt å starte med 77 i kommunestyret nå i den første perioden. Det har ført til økt inkludering og mangfold. Men i neste periode bør antallet kraftig ned, sier Randi Frisvoll (KrF).

Lokaldemokrati

Kirsti Dale, Ålesund Senterparti

Kirsti Dale (Sp) mener det flott at Ålesund har 77 politikere i kommunestyret.

Foto: Trond Vestre / NRK

Men det møter motbør. Kirsti Dale (Sp) vil ikke redusere antall politikere i kommunestyret.

– Det vil jeg kjempe for å beholde. Dette er et spørsmål om lokaldemokrati fordi det gir god representasjon for alle de tidligere kommunene.

Men Geir Vinsand i NIVI mener det er et bedrag å tro at 77 politikere i et kommunestyre vil føre til mer lokaldemokrati.

– Ja, det mener jeg, men det tar litt tid å forstå det. Det som er viktig er at kommunen har styringsevne og evne til å fatte beslutninger.