–Bør forlange statlige arbeidsplasser

Professor Frank Aarebrot mener kristiansunderne må komme seg videre fra sjukehussaken og bruke saken til å kreve nye statlige høykvalifiserte arbeidsplasser.

Aarebrot

Professor Frank Aarebrot mener Kristiansund er mer sårbar enn Molde og synes derfor det er korttenkt at det med tap av fellessjukehuset blir enda færre statlige arbeidsplasser i Kristiansund.

Frank Aarebrot har engasjert seg i sjukehussaken gjennom lengre tid. Plasseringen av det nye fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal har skapt strid og sykehussaken er fortsatt en betent sak. Da Aarebrot onsdag var i Kristiansund benyttet han anledningen til å komme med klare råd til byens politikere. Han mener de bør bli positiv-aggressive.

– Det viktige for Kristiansund er å ikke dvele for mye over tapet av sykehuset, men å komme seg over i en veldig aggressiv kamp for å få offentlige institusjoner fra hovedstadsområdet flyttet hit, sier Aarebrot.

Dette mener han politikerne snarest bør ta tak i.

– Jeg synes ikke kristiansunderne skal ta tapet. Jeg tror de har lov til å forlange en mengde høykvalifiserte arbeidsplasser av storsamfunnet som tilsvarer de arbeidsplassene de taper når sykehuset forsvinner.

– Vi trenger kompetansearbeidsplasser

Han mener dette ikke trenger å være medisinske arbeidsplasser.

– Myndighetene har jo tatt arbeidsplasser fra Oslo og gitt til steder som har tapt regionale arbeidsplasser. Vi kan kanskje ikke ha et sykehus på hvert nes, men vi kan godt ha kompetansearbeidsplasser i alle bysamfunn i Norge. Dette kan være realfaglige arbeidsplasser eller andre som fører med seg næringsvirksomhet og vekst til byen.

Bør bruke skjevheten

Aarebrot har tidligere sagt at Kristiansund mer sårbar enn Molde som har både høgskole og fylkesadministrasjon, og nå blir styrkeforholdet i antall offentlige arbeidsplasser skjevere.

–Jeg føler dette er veldig korttenkt. Molde har jo mange offentlige kompetansearbeidsplasser fra før. Å gi dem flere på bekostning av Kristiansund fører til en skjev fordeling. Den urimeligheten synes jeg politikerne i Kristiansund burde bruke overfor sentrale myndigheter når det gjelder å få utflyttet en statsinstitusjon eller to til byen for å kompensere for tap av sykehuset.