Kringkastingshistorie rives

Den omstridte radiomasten på Vigra blir fjernet innen utgangen av 2011. Det fremgår av en avtale mellom Avinor og Norkring.

Radiomasta på Vigra
Foto: NRK

Masten er til hinder for flytrafikken til og fra flyplassen Vigra ved Ålesund.

Stolt historie

Mellombølgesenderen på Vigra har en stolt historie bak seg. Kringkstingsstasjonen ble satt i drift i 1927. I 1940 ble senderen og bygningen ødelagt av bomber, men ble gjenreist etter kringen. Fram til i dag har senderen vært kjendt for i hovedsak å sende NRK P1 med distriktssending for Møre og Romsdal. Senderen dekker de nære havområder, og senderen har hatt stor betydning for fiskeflåten. Bygningen og den spesielle rørformede antennemasten er nå tatt med i Riksantikvarens og Telenors verneplan for teletekniske bygninger og installasjoner.

Fare for flytrafikken

Vigramastens skjebne ligger imdlertid i det faktum at masten ligger like ved enden av rullebanen på Ålesund lufthavn, Vigra. I dårlig vær begrenser masten trafikkmulighetene på flyplassen, og masten blir omtalt som en potensiell fare for flysikkerheten. Lufthavnsjef Tor Hånde er glad for at masten blir fjernet.

Tor Hånde

Lufthavnsjef Tor Hånde.

Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK

- Dette er viktig med tanke på den framtidige utviklingen av flyplassen. Denne saken har versert i over 30 år. At vi nå kan finne en endelig løsning er veldig bra, sier Tor Hånde.

Radiomasta kan bli fjerna

- Burde fjernet radiomasta

- Fjern radiomasta

Flere fly i rute

Når masten fjernes kan publikum regne med at flere fly er i rute også i vanskelige værforhold. I fremtiden vil flygelederene slippe å ta hensyn til masten.

- I dag er det masten som bestemmer om når et fly kan lande når det er dårlig sikt. Når masten fjernes kan vi også få innflygingssystemer fra vest. Dette gjør at regulariteten kan bli bedre under dårlige siktforhold, sier Tor Hånde.

På kort sikt er det ikke aktuelt med noen utvidelse av flyplassen i den retningen som Vigramasten ligger.

Norkring og Avinor

Bestemmelsen om fjerning av masten ligger i en avtale mellom Avinor og Norkring. Norkring eier kringkastingsanlegget og Avinor eier flyplassen.

Radiomasta på Vigra
Foto: NRK

2002: Riksantivkaren vil frede masta: (Video under)

Video nsps_upload_2009_10_9_13_22_16_3603.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

SAS-krav frå 2006: Fjern masta! (Video under)

Video nsps_upload_2009_10_9_13_33_27_3604.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.