Hopp til innhold

Krever tilbake 1,2 millioner for biler og naust fra Åse barnehage

Ålesund kommune har torsdag vedtatt at de vil kreve tilbake penger fra Åse barnehage fordi de mener pengene ikke er kommet barna til gode. Barnehagen har varslet at de vil klage.

Åse barnehage

Ålesund kommune mener Åse barnehage har brukt 1.245 699 kroner på biler, storkiosk, nausttomt og naust.

Foto: Øyvind Sandnes

I ett år har flere private barnehager i Ålesund vært under gransking av kommunen. I slutten av oktober gikk kommunen ut og hevdet at fire av barnehagene de har gransket bryter barnehageloven §14a som sier at offentlige tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna i barnehagen til gode.

På Åse barnehage pekte de på at barnehagen har kjøpt en storkiosk, i tillegg skal eierne ha ført opp et naust og ei nausttomt til en verdi av 783 000 kroner i regnskapet.

Ålesund kommune har torsdag vedtatt at de vil kreve tilbake 1,245 millioner kroner fra Åse barnehage. Det er summen de har regnet seg frem til at barnehagen har brukt på to biler, avskrivning av en storkiosk, en nausttomt og et naust. Dette mener de ikke er direkte knyttet til godkjent barnehagedrift.

Vil klage

Advokat Håkon Rasmussen representerer Åse barnehage og mener vedtaket til kommunen er feil.

– Vi har gått raskt gjennom det. Foreløpig synes jeg det er et svakt begrunnet vedtak.

Rasmussen mener kommunen ikke har gjort en klar redegjørelse for deres vurderinger av jussen i saken, og sier de ikke har imøtegått noen av de rettslige anførslene de har hatt.

– Min vurdering er at Ålesund kommune her anvender jussen feil, og at det ikke er grunnlag for det vedtaket som er fattet nå. Så må vi argumentere nærmere for dette i en klage. Dette vil bli fulgt opp, sier Rasmussen.