Klar for å bygge nytt sykehus - men sparetiltakene skaper stor bekymring

Forprosjektet for det planlagte fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal ble vedtatt av styret i Helse Møre og Romsdal onsdag. Totalkostnaden for det nye sykehuset er på nærmere 4,1 milliiarder kroner. Det betyr flere år med tøffe spare- og effektiviseringstiltak for helseforetaket..

Styret i Helse Møre og Romsdal

Styret i Helse Møre og Romsdal behandlet onsdag forprosjektet for det planlagte fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal.

Foto: Trond Vestre / NRK

De dårlige økonomiske resultatene i Helse Møre og Romsdal i 2016 og 2017 har svekket den økonomiske bæreevnen for det nye sykehuset som skal inneholde et nytt akuttsykehus på Hjelset og et distriktsmedisinsk senter i Kristiansund.

Det framgår av forprosjektet som ble presentert for styret onsdag. Men rapporten konkluderer med at økonomien i helseforetaket er god nok til at sykehuset kan bygges.

I forhold til nytt resultatkrav har Helse Møre og Romsdal et underskudd hittil i år på 118 millioner kroner. Men i høst har pilene pekt i positiv retning. I oktober gikk helseforetak de ansatteset i pluss for første gang i historien.

– Det er gledelig at vi nå begynner å se resultatene av arbeidet, sa styreleder Stein Kinserdal under møtet onsdag.

En krevende situasjon

Styret har vedtatt kostnadskutt og effektiviseringsmål, men verken i 2016 eller 2017 har Helse Møre og Romsdal klart å realisere målene. Det betyr at helseforetaket står i en svært krevende situasjon.

I følge ledelsen er det samlede behovet for effektivisering i 2018 på 214 millioner kroner. Også de neste tre årene må helseforetaket spare penger for å kunne bære bygginga av det nye sykehuset. Totalt er det snakk om en innsparing på 600 millioner kroner.

Bekymring

Ingrid Løseth

Ingrid Løseth er brukerrepresentant i styret i Helse Møre og Romsdal.

Foto: Trond Vestre / NRK

Både ansatterepresentantene og brukerrepresentantene ga uttrykk for stor bekymring for hvilke konsekvenser innsparingstiltakene vil få for pasientene.

– Vi vil be om å få komme med en protokolltilførsel som sier at vi er med under tvil, sa ansattrepresentene Anette Lekve under behandlingen av 2018-budsjettet.

– Vi forutsetter at dette ikke vil gå utover behandlingen av pasientene, sa brukerrepresentanten Ingrid Løseth under styremøtet.

– Jeg er fortsatt sterk i troen på at vi skal klare dette. Dette er håndterbart, svarte administrerende direktør Espen Remme.

En milepæl

Stein Kinserdal

Stein Kinserdal er styreleder i Helse Møre og Romsdal.

Foto: Trond Vestre / NRK

Under møtet ble flere analyser presentert for styret, blant annet har Ernst & Young laget en bærekraftanalyse. Deretter ble forprosjektet vedtatt, og vedtaket ble av flere omtalt som en milepæl.

– Jeg har tro på dette prosjektet. Det blir et fremtidrettet syehus. Jeg ser ikke noe alternativ. I så fall blir vi kastet inn i en ny strid, sa nestleder Petter Bjørdal.

– Dette er en stor dag for hele Møre og Romsdal. Jeg håper dette blir bra. Jeg håper at vi lykkes med prosessene, sa brukerrepresentanten Ingrid Løseth.

– Det er bærekraftig nok til at det er dette vi må gjøre. Så blir det krevende, og det har vært oppgave å minne helseforetaket om at vi må skape handlingsrommet selv, sier styreleder Stein Kinserdal til NRK.

Men det mangler ikke på advarsler mot den prosessen som Helse Møre og Romsdal må gjennom de neste åreme. Jan Steinar Engeli Johansen (FrP) som sitter i Stortingets helse- og omsorgskomite, har uttrykt bekymring for om det er økonomisk grunnlag for å kunne bygge det nye sykehus.

Frykter for sykehuset i Ålesund

Ålesund Arbeiderparti har i et brev til styret betegnet omstillingsbehovet for skremmende. Lokalpartiet mener forprosjektet ikke tar innover seg realitetene og ber om at det nye sykehuset blir nedjustert.

"Vi frykter at realisering av det SNR som forprosjektet legger opp til, vil måtte ta midler fra andre deler av utviklingsplan og økonomiplan, dvs. fra planlagt nødvendig vedlikehold og drift på Sunnmøre. Mest vil dette gå utover Ålesund sykehus som er eldst og har størst driftsbudsjett", skriver Ålesund Ap i brevet.