Økonomien må bestemme om det blir nytt sjukehus i Molde

– Hverken jeg eller Fremskrittspartiets stortingsgruppe har noen agenda for å stoppe nytt sykehus i Molde. Det sier stortingsrepresentant Jan Steinar Engeli Johansen (Frp). Han presiserer at det likevel er økonomien som til slutt må avgjøre om det er mulig å bygge nytt sjukehus.

Jan Steinar Engeli Johansen

INGEN AGENDA: Hverken jeg eller Fremskrittspartiets stortingsgruppe har noen agenda for å stoppe nytt sykehus i Molde. Det sier stortingsrepresentant Jan Steinar Engeli Johansen (Frp).

Foto: Bjørn Inge Bergestuen

Jan Steinar Engeli Johansen (Frp) sitter i helsekomiteen på Stortinget uttrykker sin bekymring for om det finnes penger til å bygge et nytt fellessjukehus for Nordmøre og Romsdal. Dette har blant annet kommet fra i intervju med Sunnmørsposten (krever innlogging)

Oversiktsbilde over det nye sjukehuset på HJelset

BYGGESTART NESTE ÅR: Planen er å starte bygging av det nye fellessjukehuset på Hjelset i Molde i 2018

Foto: Helse Møre og Romsdal

Årelang verkebyll

Byggingen av et fellessjukehus, som erstatter dagens sjukehus i Kristiansund og Molde, har i årevis vært et stridstema for både lokal, fylkes- og stortingspolitikere i Møre og Romsdal. Saken endte til slutt i lagmannsretten, etter at Kristiansund kommune nektet å godta en plassering i nabobyen Molde. Men vedtaket står fast, det nye sjukehuset kommer på Hjelset i Molde.

Knallharde sparetiltak

Nå er det finansieringen av sjukehuset til 4,3 milliarder kroner som vekker strid. Regjeringen gir et lån på 3,6 milliarder kroner, resten må helseforetaket finansiere selv. Det innebærer kutt på 600 millioner kroner de neste fire årene. Engeli Johansen mener dette blir tøft, siden han ikke ser for seg noen ekstra bevilgninger fra staten. I en e-post til NRK skriver han:

«Det ikke er noe som indikerer at Helseforetaket vil få økonomisk særbehandling i forhold til andre helseforetak. Det er i så fall ukjent for meg. Det er helseforetaket som må svare på den økonomiske bæreevnen i prosjektet om nytt sykehus.

Byggingen kan utsettes

Engeli Johansen mener man ikke har passert «point of no return», altså at byggingen kan utsettes. På spørsmål fra NRK om hva han mener med dette skriver han:

«Når det gjelder uttalelsen om at man ikke har passert «point of no return», så mener jeg generelt at man ikke når noe slikt punkt før vedtak, endelig finansiering og byggestart er gjort.»

Høyre: – dette skaper bare splid

Stortingsrepresentant Helge Orten (H) er svært overrasket over at Engeli Johansen nå skaper uro rundt byggingen av det nye fellessjukehuset i Molde.

Helge Orten

UNØDVENDIG: Helge Orten (H) mener utspillet fra Jan Steinar Engeli Johansen (Frp) bare fører til mer strid.

Foto: Eirik Haukenes / NRK

– Jeg synes det er unødvendig å dra i gang en ny diskusjon, en omkamp på dette. Beslutningene er tatt, det skal bygges et nytt sjukehus i Molde, sier Orten.

Han mener dette utspillet bare skaper strid.