Normal

Jerven tar færre sau

54 saueeiere har søkt om erstatning for tap av 1100 sau og lam, og det er 234 færre enn forrige beitesesong. Trenden har snudd, sier miljøforvalter hos Fylkesmannen, Astrid Buset.

Sauekadaver fra Verma

Sauekadaver fra Verma i Rauma

Foto: rovviltkontakt John Arne Brovold, SNO

I fjor var det en liten nedgang i antall sau og lam som ble tatt av jerv på landsbasis, men ikke i Møre og Romsdal. Men i år har vi fått nedgang her også, sier Buset

–Inntrykket er at det har vært en rolig beitesesong, sier miljøforvalter Astrid Buset.

Sau drepne av jerv

1100 sau og lam har trolig blitt tatt av jerv i Møre og Romsdal i år

Foto: Naddvik beitelag

Les også: Vil ha ynglande jerv på Vestlandet

Les også: Meiner det blir lagt opp til for mykje jervejakt