Normal

Hvem er skikket til å eie kraftselskapene?

Ett av de politiske stridsspørsmålene er hvem som skal eie kraftselskapene i fremtiden. Produktivitetskommisjonen vil likestille private og offentlige eiere.

Stein Erik Stinessen og Lars Ove Skorpen

Stein Erik Stinessen og Lars Ove Skorpen er uenige i spørsmålet om eierskap i kraftsektoren.

Foto: Trond Vestre / NRK

– De mindre kommunene er ikke proffe nok som eiere av energiselskap, mener Lars Ove Skorpen, direktør for kraft og fornybar energi i Pareto Securities.

I går deltok han under en energikonferanse i Sandane. Skorpen mener kommunene mangler kompetanse.

Produktivitetskommisjonen har foreslått at ingen aktører skal kunne eie både kraftproduksjon og nettvirksomhet, og at kommuner, fylkeskommuner og staten ikke bør være de eneste som får eie kraftselskaper.

– Mindre kommuner er ikke proffe nok

Et av spørsmålene er om kommunene er skikket til å sitte som eiere av kraftselskap.

– De store kommunene er det fordi de har ressurser og kan putte på folk som forstår selskapene, men de mindre kommunene er etter min mening dårlige eiere. De mangler rett og slett kompetanse. De er ikke proffe nok, sier Skorpen.

Juridisk sekretær for Landssammenslutninga av norske vannkraftkommuner, Stein Erik Stinessen, mener forslaget vil få uheldige følger. Han sier at kvaliteten på det offentlige eierskapet varierer sterkt akkurat som i det private.

– Det er ikke nok å være lokalpolitiker. Man må lære seg bransjen og lære seg faget, sier Stinessen.

– Russisk rulett

Stinessen mener mange kommuner bør skaffe seg bedre kunnskap, og er ikke imot at eierskapet blir i kommunene.

– Dette er helt grunnleggende verdier i Norge, også får velstandsutviklingen i Norge historisk, og den vil være i fremtiden fordi vannkraft vil være mer verdt i fremtiden så er det helt avgjørende at dette er på offentlige hender, sier han.

– Det er mange land som har latt private utenlandske foretak få slippe til på sine energiressurser og som sitter lutfattige tilbake fordi de ikke hadde regulert dette på en skikkelig måte i forkant.

Men Norge har gjort det motsatte og derfor er det ett av verdens rikeste land. Det er først og fremst energiressursene som har skapt den situasjonen landet er i.

– Det vil være langt på veg å spille russisk rulett å fravike den tradisjonen, sier Stinessen.

Positiv til forslaget

Skorpen derimot har sans for forslaget fra produktivitetskommisjonen, og mener det ikke er grunn til å frykte utenlandsk eierskap.

– Når Norge med Statkraft i spissen skal kjøpe vannkraft i utlandet så forlanger de gjerne å få eie 100 prosent, og da skjønner ikke jeg hvorfor vi skal diskriminere utlendinger som ønsker å kjøpe vannkraft i Norge.

– Vil ikke en liberalisering føre til at vi mister grepet?

– Nei. Ta en hvilken som helst industribedrift. Vi har ingen problemer med at noen utenlandske selskaper eier et verk i Mo i Rana eller et annet sted. Hvorfor kan de ikke da eie et kraftverk i nærheten som kan forsyne den bedriften med kraft, sier Lars Ove Skorpen.