Hopp til innhold

Frykter liv kan gå tapt under trefelling nær høyspentledninger

Nylig ble et tre felt like ved en høyspentledning i Eidsvågen. Treet ble hengende på høyspentledninga, noe som kunne ha ført til alvorlig skade eller i verste fall død, opplyser Elinett.

Ulovlig og farlig trefelling i Eidsvågen like ved Fjordhotellet 18.2.2024

SAGET NED: Montørene til Elinett fant treet flere hundre meter fra en skogsvei ovenfor Fjordhotellet i Eidsvågen i Molde kommune.

Foto: Elinett

Hendelsen skjedde søndag 18. februar i 17.00-tiden. Nå ber ledelsen i nettselskapet Elinett om at den, som felte treet, melder seg.

Det er en person som har gått fram og tilbake til det felte grantreet, sier Even Blakstad.

Han er leder for kunde og kommunikasjon i Elinett og mener sporene er så store at det mest sannsynlig er en mannsperson som har felt grantreet.

Treet ble funnet et par hundre meter oppe i skogen fra Fjordhotellet i Eidsvågen i Romsdal. Det hadde da falt ned på en høyspentleding og førte til et strømbrudd.

Treet var felt med motorsag og det lå fersk sagflis på bakken. Det var også fotspor i snøen 2–300 meter fra skogsvegen til og fra det aktuelle grantreet.

Han mener personen som står bak trefellingen med motorsag kan ha vært i livsfare.

Sabotasje eller uvitenhet?

Det store spørsmålet er hvorfor en person valgte å felle et tre så nær høyspentledninga. Blakstad kan ikke utelukke sabotasje, men heller ikke uvitenhet.

Leder for kunde og kommunikasjon i Elinet, Even Blakstad ved et tre

Even Blakstad i Elinett advarer folk mot å felle trær nærmere enn 30 meter fra høyspentledninger. Han sier at det både kan være livsfarlig og medføre erstatningsansvar.

Foto: Ann Eli Nøsen / NRK

– Det er like sannsynlig at det kan være uforstand, men samtidig var omstendighetene her så spesiell at vi har diskutert om dette kan være en villet handling.

Nettselskapet ønsker først og fremst å snakke med personen, som har felt treet, og fortelle vedkommende hvor farlig dette er.

Saken er foreløpig ikke meldt til politiet. Elinett utelukker ikke at det kan bli aktuelt å be politiet etterforske hva som kan ha skjedde i skogen i Eidsvågen forrige søndag.

Det var Romsdals Budstikke som først omtalte mistanken om sabotasje.

Advarer mot å felle tre nær høyspentledninger

Trefelling kan være både livsfarlig og føre til stor skade, sier Blakstad.

Det er livsfarlig å felle et tre så nært høyspentledningen siden spenninga fra luftledninga kan gå via treet, inn i kroppen og medføre alvorlig skade eller i verste fall dødsfall.

Tre henger på høyspentledning - Elinets montør fjerner treet

En av Elinetts montører ved det felte treet som hengte over kraftlinja.

Foto: Elinett

Det er heller ikke ufarlig for montørene som måtte fjerne treet fra høyspentledningene.

Arbeidet med å fjerne slike trær krever stor aktsomhet. Også når strømnettet er frakoblet. Treets vekt og høyspentledningen krever en grundig risikovurdering for å unngå skader på de som utfører arbeidet, sier Blakstad.

Forrige helg medførte fellinga av dette ene treet til at 84 kunder på strekningen Ytre Bugge – Langset ble strømløse i om lag 35 minutter.

Les også Utfall av ei kraftlinje kan ramme gassforsyninga til Storbritannia

Nyhamna i Aukra

Frykter liv kan gå tapt

Hvert år opplever Elinett at personer er uaktsomme og feller trær som faller ned på linjene deres. Det fører til strømbrudd, skader på utstyr og materiell.

Senest i januar i år hadde de en slik hendelse. Denne førte til at over 600 kunder mistet strømmen.

Den ansvarlige for dette strømbruddet fikk i ettertid et erstatningskrav på over 82 000 kroner sier Blakstad, som presiserer at det viktigste for dem er å gjøre folk oppmerksom på at en slik hendelse kan føre til dødsfall.

Elinett tilbyr gratis rådgivning til de som skal felle trær nærmere enn 30 meter fra høyspentledninger.

Vi vil følge opp saken og være med å finne sikre arbeidsmetoder uten at det skal koste de som kontakter oss noe, sier Blakstad.

Les også Kan ta ti år å få opp nye kraftlinjer

Strømkabler fra et vannkraftmagasin i Tafjord Møre og Romsdal