Video frå opninga av kraftleidninga mellom Ørskog og Sogndal. Filma på transformatorstasjonen i Moskog. To intervjustrekk.

Noregs største kraftledningsprosjekt er i drift

Den siste delen av den 300 kilometer lange kraftleidningen Sogndal-Ørskog blei slått på i går