Her blir illeluktende møkk til grønt gull

Det lukter ikke godt av miljøvern. I alle fall ikke hos denne lakseoppdretteren som gjør møkk om til grønt gull.

Smøla klekkeri og settefiskanlegg

MØKK: Inni reaktoren dannes det biogass ved at slammet fores til bakterier. Her måler de hvor mye metan det er i reaktoren.

Foto: Eirik Haukenes / NRK

En av oppdrettsbransjens største miljøutfordringer kan snart bli en miljøvennlig ressurs. På et testanlegg på Smøla blir slam fra lakseoppdrett omgjort til blant annet gjødsel.

Arne Hjalmar Knap, seniorrådgiver i Sterner biotek

Arne Hjalmar Knap er seniorrådgiver i Sterner biotek som gjennomfører prosjektet. Prosjektet er finansiert av Regionalt Forskningsfond Midt Norge.

Foto: Eirik Haukenes / NRK

Det som ikke lukter godt er avføring og fôrrester som renner ut av tankene til Smøla Klekkeri og Settefiskanlegg. Men bak stanken ligger en søtere eim – eimen av penger.

Det begynte med landbaserte settefiskanlegg og ferskvann. Men det er bare starten.

– I neste fase i utviklingsprogrammet vårt er å ta fall i sjøvannsholdig slam, forteller Arne Hjalmar Knap, seniorrådgiver i Sterner biotek.

Kombineres det med de nye, lukka sjøanleggene kan man ha funnet en løsning på problemet med mudder som forurenser havbunnen.

Slik blir det grønt gull

Landbaserte settefiskanlegg er etter hvert underlagt krav om rensing av avløpsvann fra produksjonen. I avløpsvannet finnes små og større partikler som stammer fra fôrrester og fisk, disse filtreres ut og samles.

Målet er å utvikle kunnskap og metoder for å omdanne fiskeslam til biogass og fullverdig plantegjødsel.

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker mener prosjektet er veldig spennende.

Foto: Eirik Haukenes / NRK

Prosjektet vekker interesse langt opp i systemene. Fiskeriminister Elisabeth Aspaker er begeistra.

– Det å gjøre slammet, som i utgangspunktet er et problem, om til en ressurs som de kan bruke som en energikilde i produksjonen er kjempespennende, sier hun.

Det er ikke uvanlig at et anlegg skiller ut 15 tonn slam i døgnet. Produksjonen av gass forbruker halvparten av mengden. Restproduktet kan brukes som gjødsel – eller til å varme hytta di.

– Det tørkede slammet har nesten like høy brennverdi som dårlig ved, sier Knap.

Nært flam røres rundt. Vann renner. Fiskemærer innendørs. SMolt i vannet. Testbasen for biogassproduksjon. Det tas gassprøver. Det tas vannprøver. Sjekkes. Nært testglass på benk. Arkivbilder fra havbunn. Slam røres rundt.

Se video fra besøket hos Smøla Klekkeri og Settefiskanlegg. Foto: Eirik Haukenes.