Politiet må jage vekk turister som fisker ulovlig ved oppdrettsanlegg

Fiskeridirektoratet og lakseoppdrettere mener turister som fisker nær oppdrettsanlegg er en fare. Ofte må de få hjelp av politiet i kampen mot turistfiskere.