Helse Midt-Norge går for sykehus i Molde

Helse Midt-Norge har bestemt seg for å anbefale Opdøl i Molde som tomt for det nye fellessykehuset i Nordmøre og Romsdal.

Styremøte Helse Midt-Norge Stjørdal

Her stemmer Tore Kristiansen og Bjørg Henriksen for Kristiansund. Bare to hender er i været, og det betyr at Helse Midt-Norge vedtar å legge sykehuset til Opdøl i Molde.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

Vedtaket er formelt tatt, og styret i Helse Midt-Norge går inn for å plassere sykehuset på Opdøl i Molde.

Kl. 12.35 er stillingen 8-2 til Molde av totalt ti styremedlemmer, noe som gir et stort flertall.

Gjennomgangsmelodien fra flertallet er at sykehuset må bygges sentralt i fylket, nært et sterkt fagmiljø der den økonomiske risikoen er minst.

Paul Steinar Valle, Rune Heggedal og Bjørg Henriksen

Nestleder Paul Steinar Valle og styremedlem Rune Heggedal gikk begge for Molde, mens Bjørg Henriksen valgte Storbakken.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

– Vi må ha et gjennomgående økonomisk fundament som gjør det mulig å både gjennomføre organisering av spesialisthelsetjenester, og drifte sykehuset. Derfor støtter jeg administrasjonens innstilling om Molde, sier styremedlem Brit Tove Welde, i diskusjonsrunden før vedtaket.

Dette er også oppfatningen til flertallet og styreleder Ola H. Strand, noe som gjør at sykehus-plasseringen blir i tråd med direktør Daniel Haga sin innstilling om Opdøl.

– Vi har et særlig ansvar for å sørge for at vi klarer å gjennomføre oppdraget fra Helse- og omsorgsdepartementet. Da er det helt avgjørende å sikre best mulig økonomisk bærekraft for å kunne gi den beste helsetjenesten, sier Strand.

Slik stemte styret:

Tore kristiansen: Storbakken

Bjørg Henriksen: Storbakken

Ola H. Strand: Molde

Tore Brudeseth: Molde

Rune Heggedal: Molde (Så fremt vedtaket er i tråd med helseforetaksloven)

Paul Steinar Valle: Molde

Liv Stette: Molde

Ellen Marie Wøhni: Molde

Vigdis Harsvik: Molde

Brit Tove Welde: Molde

(Saken fortsetter under bildet)

Paul Steinar Valle, Rune Heggedal og Bjørg Henriksen

Nestleder Paul Steinar Valle og styremedlem Rune Heggedal gikk begge for Molde, mens Bjørg Henriksen valgte Storbakken.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

Skuffet over prosess-avslutningen

I tillegg til å ytre sin mening om hvor sykehuset skal ligge, bemerket flere medlemmer den turbulente avslutningen på sykehus-prosessen.

Tidligere adm. dir. Astrid Eidsvik i Helse Møre og Romsdal gikk på dagen kun to uker før sykehus-vedtaket skulle fattes.

Under Helse Møre og Romsdal sitt styremøte onsdag kom det beskyldninger om at styreledelsen i Helse Midt skulle ha presset Eidsvik fra å velge Molde istedenfor Kristiansund.

– Skuffelsen var stor da prosessen veltet i sluttfasen, og vi må ha full forståelse for at reaksjonene har vært sterke. Spekulasjonene og mistankene har gjort prosessen tung å følge, sier Bjørg Henriksen, som selv gikk for Storbakken-alternativet.

Veien videre

Etter vedtakene i Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge, skal saken videre til foretaksmøte i Helse- og omsorgsdepartementet fredag.

Der vil helseminister Bent Høie gi sin velsignelse, før vedtaket kan anses som endelig.