Illustrasjon av gondolen i Rauma i Åndalsnes
Foto: Romsdalen AS

Gondolbane i Rauma

 • Heisekran på Nesaksla

  Bygginga av Romsdalsgondolen på fjellet Nesaksla i Rauma er i full gang. I dag ble det satt opp ei 30 meter høy heisekran på toppen av fjellet.

  Kranbygging Nesaksla
  Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK
 • – Skal ta omsyn til naturen

  – Folk på Åndalsnes må rekne med ein del helikoptertrafikk i sommar i samband med bygginga av gondolbana. Men prosjektleiar Pål Ragnar Amundsen seier ein tar omsyn til naturen når ein unngår å bygge røyrgater og høgspent. Amundsen seier og at dei gjennom materialval, løysingar og infrastrukur i fjellet tar omsyn til naturen.

  Prosjektleiar Pål Ragnar Amundsen
  Foto: Roar Strøm / NRK
 • Lanserer nye teikningar av gondolen

  Romsdalen AS har gitt ut nye teikningar av den nye fjellstasjonen og restauranten som høyrer til den planlagde gondolbana på Åndalsnes. Ifølgje selskapet skal Romsdalsgondolen skal stå ferdig 28. mai 2021 og har ei kostnadsramme på 280 millionar kroner. Anlegget er plassert på ei naturleg hylle i terrenget rett under toppen av fjellet Nesaksla, og restaurantbygget vil ha 300 sitteplassar med servering, toalett og kiosk. Det vil òg vere eit utandørs atrium for til dømes konsertar eller teater. Ein stor del av bygningane vil bli sett opp med ferdigbygde modular i tre som blir frakta med helikopter, ifølgje Romsdalen AS. Installasjonane skal vere reversible og stå på pilarar som blir bora ned i fjellet. Utbyggaren hevdar altså at det er mogleg å fjerne anlegget i framtida. Prosjektet har vore omstridd, men blei vedteke i november i fjor.

  Gondolen på Åndalsnes.
  Foto: Jensen & Skodvin Arkitektkontor AS
  Romsdalen AS har gitt ut nye teikningar av korleis gondolanlegget i Rauma vil bli. Det er Jensen & Skodvin Arkitektkontor AS som har teikna det.
 • Startar bygging måndag

  Måndag 23. mars startar bygginga av Romsdalsgondolen, trass i store utfordringar i entreprenør og reiselivsbransjen, på grunn av koronaviruset. – Eg er veldig godt fornøgd med at bygginga av Romsdalsgondolen gir lokale ringverkingar, seier Pål R. Amundsen i Romsdalen AS og Romsdalsgondolen AS.

 • Blir ikkje nasjonal turiststi

  Norsk Tindesenter har fått avslag på søknaden om å få Nasjonal turiststi-status for Romsdalseggen frå Miljødirektoratet. Bygginga av gondolbane og det som høyrer til skal vere grunngjevinga dei fekk, skriv senteret i ei pressemelding. Dei og Rauma kommune vil klage avgjerda til Klima- og miljødepartemenetet. Tindesenteret vil ikkje få 300.000 i årlege driftstilskot, og dei meiner eit endeleg avslag vil føre til ein betydeleg reduksjon i moglegheitene for å gjere nødvendig tilrettelegging og tiltak.

  11
  Foto: Øystein Tveiten