Hopp til innhold

Ville ikke holde dødsfallene hemmelig

Da reaksjonene begynte å komme utenfra fant kommuneoverlegen i Molde det riktig å gå ut og orientere om at de hadde hatt fire dødsfall på fire uker ved Bergmo omsorgssenter. Ifølge Cato Innerdal er også fylkesmannen i Møre og Romsdal orientert.

Cato Innerdal

Når reaksjonene kom utenfra bestemte vi oss for å gå ut med at Bergmo omsorgssenter har hatt fire dødsfall på fire uker, sier kommuneoverlege i Molde, Cato Innerdal.

Foto: Gunnar Sandvik/NRK

Hittil har ikke Moldes kommuneoverlege fått rapport om flere sjuke ved Bergmo omsorgssenter enn de ni som ble varslet om før helga, samt fire med influensaliknende sykdom. Heller ikke ved de fem andre omsorgsinstitusjonene har det vært meldt om nye tilfeller.

Følger situasjonen tett

Vi følger tett opp de som nå er sjuke. I løpet av uka kommer svaret på prøvene og den endelige bekreftelsen på om disse er smittet med det samme influensaviruset som de som er døde, sier Innerdal.

Bergmo omsorgssenter

Den første pasienten døde av influensa 7. desember – i løpet av de fire siste ukene er til sammen fire pasienter døde av influensa virus.

Foto: Gunnar Sandvik

Det er influensavirus A som har spredt seg blant pasientene ved Bergmo omsorgssenter. Dette viruset er kjent for å medføre forholdsvis større andel av eldre som blir alvorlig syke og at økt andel av dødelighet kan forventes. Likevel ser kommuneoverlegen alvorlig på at fire pasienter er døde som følge av influensa på fire uker. Mest sannsynlig er også de andre som er syke smittet av det samme viruset.

Vi fikk flere henvendelser utenfra og fant det riktig å gå offentlig ut. Vi så ingen grunn til å holde dette hemmelig. Vi ser alvorlig på situasjonen og ønsker også å gjøre pårørende og andre oppmerksom på at de ikke bør gå på besøk på helseinstitusjoner hvis de er syke.

Influensa

Kommunelegen ber ansatte holde seg hjemme når de er syke.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

Gå ikke på jobb

Også mange av de ansatte ved Bergmo omsorgssenter har vært og er syke. Kommuneoverlegen ber nå alle helsearbeidere i Molde kommune om å holde seg hjemme hvis de har influensa eller annen sykdom.

Ansatte må ikke gå på jobb hvis de er sjuke.