Noen måtte dø for at Gunborg skulle få plass

Gunborg Orvik fikk sjukehjemsplass i Molde, men måtte vente til noen døde før hun fikk rommet hun skulle bo på resten av livet. 98-åringen endte på dobbeltrom med ukjente. Bare i Molde står nå 11 eldre på venteliste for å få sykehjemsplass.

gammel dame i stolen sin

Gunborg Orvik fikk sjukehjemsplass i Molde, men måtte vente på dobbeltrom til noen andre på sjukehjemmet døde

Foto: Ann Eli Nøsen

eldre dame med sønn og datter

Gunborg Orvik sammen med datteren Solgunn Orvik Harnes og sønnen Aadne Orvik på enerommet 98-åringen omsider fikk på Bergmo omsorgssenter.

Foto: Ann Eli Nøsen

– Mor var så syk at å dele rom med fremmede ble en så stor belastning at hun heller ønsket å dø. Hun hadde klart seg hjemme til hun var over 95 år, men da ble helsen så skral at hun ikke klarte seg selv lenger, sier Aadne Orvik.

I midten av juni stod han og søsteren fram i Romsdals Budstikke (krever innlogging) etter at moren endte opp på dobbeltrom til tross for at hun hadde fått vedtak om sjukehjemsplass. Da hadde hun ventet på plass i over to år.

Det eneste denne gamle kvinnen ønsket seg til 98-årsdagen var det enerommet kommunen allerede hadde lovet henne.

flagg på halv stang

For at pasientene skal få sjukehjemsplassen Molde kommune lover dem, må noen andre som bor på sjukehjem i byen falle fra.

Foto: Roar Strøm

Konkurrerte om sjukehjemsplasser de har fått

I juni stod Gunborg Orvik i kø sammen med seks andre pasienter, som også hadde fått plass på en av langtidsavdelingene på institusjonene i Molde. Flere av dem ble boende på dobbeltrom i påvente av at noen falt fra.

I dag venter elleve pasienter på plass på sjukehjem til tross for at de allerede har fått vedtak om langtidsvedtak i Molde kommune. Fire av dem deler dobbeltrom på Kirkebakken omsorgssenter slik Orvik gjorde.

Siri Haukaas

Enhetsleder på Kirkebakken omsorgssenter i Molde, Siri Haukaas sier at pasienter med langtidsvedtak må vente på korttidsavdeling til noen andre dør slik at enerom blir frigjort.

Foto: Ann-Eli Nøsen / NRK

Molde kommune har ikke rom ledig, så ved at noen dør frigjøres nye plasser. For noen kan det ta lang tid før de får den sjukehjemsplassen de er lovet.

Enhetsleder på Kirkebakken omsorgssenter innrømmer at pasienter med langtidsvedtak har ventet opp mot ett år før de har fått det rommet kommunen har vedtatt at de trenger.

De får jo et rom når noen dør. De har jo en plass her på korttidsavdelingen på Kirkebakken omsorgssenter samtidig som de har fått et langtidsvedtak.

– Vil dø med skoa på

Etter at de pårørende til 98 år gamle romsdalingen stod fram i media fikk Gunborg sitt enerom på Bergmo omsorgssenter. Der trives hun godt.

De pårørende har fått enormt mange tilbakemeldinger fra fortvilte eldre og pårørende i samme situasjon. De mener det er en menneskerett å få en sjukehjemsplass når man ikke kan klare seg hjemme lenger.

Aadne Orvik har fylt 70 år og innrømmer at han håper han aldri får oppleve det moren har gått gjennom.

Vi blir stadig flere eldre og hvis ikke myndighetene legger bedre til rette for de som blir gamle, håper jeg at jeg aldri må oppleve det min mor på nesten 100 år har vært gjennom i sommer. Jeg håper jeg får dø med skoa på.