Framleis gods på Raumabanen

CargoLink vil ta over om CargoNet legger ned godstransporten på Raumabanen.

Raumabanen CargoLink
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Ei nedlegging av Raumabanen ville få store følgjer for miljøet og for dei som bur langs vegen (sjå video over)

CargoNet mangler mellom fem og ti millioner kroner for å få drifta i balanse.

Fem tusen flere vogntog

Det kan få store konsekvenser om CargoNet legger ned godstrafikken på Raumabanen. Dersom godsmengden skal over på vegtransport, ville det bety fem tusen flere trailere gjennom Romsdalen. Dette setter lokalbefolkningen liten pris på.

Venter turistrekord

Spent i reiselivsnæringa

Tog-alternativ

Men CargoNet driver ikke alene på Raumabanen. Også selskapet CargoLink drifter et tog på banen allerede. Kjell Ovrehagen i Cargo Link sier det bør være et mål at godset skal transporteres på jernbane.

- Vi har allerede et tog som går daglig på Raumabanen. Det er et tilbud som er åpent for markedet. Vi vil se på mulighetene til å få enda mer volum på det toget vi allerede har. Vi har kapasitet både på det toget vi kjører i dag og om nødvendig også til et tog nummer to, sier Ovrehagen.

- Ny epoke for Raumabanen

Raumabanen blir turistmagnet

Nisjeselskap

CargoLink er et mindre selskap enn CargoNet. Selskapet betegnes også som et nisjeselskap, og selskapet drifter også vogner som transporterer biler.

- Vi kan dra veksler også på Auto Link-vognene, sier Ovrehagen som forklaring på hvorfor dette selskapet skal klare å få økonomi i en trafikk som CargoNet kjører med underskudd.

- Vi kan klare å kjøre en kombinasjon av bilvogner og containere, sier Ovrehagen. Dette gjør at transporten blir noe rimeligere enn med dagens alternativ, sier han.

Kraftig økning på Raumabanen

Raumabana aukar mest

Gods Raumabanen

Store mengder gods blir lasta opp på vognene på Raumabanen.

Foto: Andreas Sundby / NRK