Hopp til innhold

Easee trekker rettssaken i Sverige: – Vil bety salgsforbud i hele EØS

Easee trekker rettssaken mot svenske Elsäkerhetsverket. – Dette vil bety salgsforbud for laderne Easee Home og Easee Charge i hele EØS, sier Nkom-direktør.

Sameie med flere Easee-ladere

Mange har den omdiskuterte laderen her til lands. Her fra et sameie med flere Easee-ladere.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Rettssaken handlet ikke om produktenes sikkerhet. Vår beslutning om å trekke rettssaken er strategisk: Vi vil sette sikkerhet først, sikre samsvar med myndighetenes krav og prioritere dialog, sier midlertidig daglig leder i Easee, Erik Færevaag, til NRK.

Selskapet delte nyheten i en pressemelding onsdag.

– Hvorfor handler det ikke om sikkerhet?

– Dette går ikke på sikkerhet, men regelverket. Sikkerhet er det underliggende for regelverket som er opparbeidet. Det har vært uenighet fra Easee sin side om vi er kompatible med regelverket og hvilken dokumentasjon som er nok, forklarer Easee-lederen.

Det har gått mer enn ett år siden svenskene innførte salgsforbud for ladeboksene Easee Charge og Easee Home.

Midlertidig daglig leder i Easee, Erik Færevaag.

Erik Fossum Færevaag, daglig leder i Easee.

Foto: Erik Waage / NRK

Elsäkerhetsverket mener jordfeilvernet i ladeboksene ikke er sikkert nok. Blant annet mener de at Easee sitt jordfeilvern har kortere levetid enn et konvensjonelt jordfeilvern.

Easee tok saken til retten. Og i april skulle partene ha møttes i Förvaltningsrätten i Sverige for å avgjøre salgsforbudet.

Men nå som Easee trekker seg fra rettssaken, vil salgsforbudet opprettholdes.

– Vil bety salgsforbud i hele EØS

Fungerende direktør John-Eivind Velure i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) sier til NRK at nyheten om at Easee trekker rettssaken i Sverige, innebærer at det svenske vedtaket om salgsforbud vil gjelde også for Norge og hele EØS.

– At saken er trukket, betyr at vedtaket i Sverige vil stå fast. Dette vil bety salgsforbud for laderne Easee Home og Charge i hele EØS. Easee må følge det opp også i Norge, sier han.

John-Eivind Velure, Avdelingsdirektør Spektrumsavdelinga i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Fungerende direktør John-Eivind Velure i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

Foto: Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Nkom har nå dialog med Easee, og de kommer til å be om en skriftlig redegjørelse for hvordan ladegiganten tenker å følge salgsforbudet opp i Norge.

– I utgangspunktet skal Easee selv følge opp dette og stanse salget på eget initiativ. Slik vi ser det, er saken endelig avgjort i Sverige.

Nkom var forberedt på rettssak i Sverige.

– Dette er en ny vending for oss også. Men det er et valg Easee tar selv, sier Velure.

NRK har vært i kontakt med Direktotatet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). De svarer at de trenger tid til å sette seg inn i den nyeste utviklingen, og de har ingen kommentar til saken per nå.

Inne hos Easee på Forus.

Ladeselskapet Easee har hovedkontor på Forus.

Foto: Erik Waage / NRK

Anerkjenner svenskenes arbeid

Easee anerkjenner at den tekniske dokumentasjonen for Easee Home og Easee Charge ikke var tilstrekkelig da produktene ble satt på markedet, og at merking og samsvarserklæring ikke oppfylte de formelle kravene i standardene.

– Vi ønsker å anerkjenne Elsäkerhetsverkets arbeid for å opprettholde industristandarder og forbrukersikkerhet. De har identifisert tydelige områder for forbedringer og for oss har dette vært viktig læring, sier Lene Kristin Wilhelmsen, juss- og samsvarsdirektør i Easee.

Det var Færevaags forgjengere som tok avgjørelsen om å gå til sak.

– Man var uenig på det tidspunktet, men i dag er vi av en annen oppfatning. Easee har gjort en stor feil når det gjelder dokumentasjon, den har ikke vært tilstrekkelig. Å trekke rettssaken rydder bort mye støy, sier han.

Nå er det store spørsmålet om det blir salgsforbud også i andre land. Norge har sagt at de venter på hva som blir konklusjonen i Sverige.

Samtidig har nettopp Sveits gitt grønt lys for ladeboksene Charge og Home.

Hva med de installerte laderne?

Elsäkerhetsverket har ikke formelt fått bekreftet at selskapet trekker rettssaken i Sverige, ifølge Per Samuelsson, sjef for produktavdelingen i Elsäkerhetsverket.

Per Samuelsson i Elsäkerhetsverket

Per Samuelsson i Elsäkerhetsverket.

Foto: Elsäkerhetsverket

– Dette vil ha betydning for tiden, men ikke for prosessen laderen skal gjennom, sier Samuelsson.

Prosessen med hva som bør skje med de over 100.000 ladeboksene som allerede er installert i Sverige, fortsetter.

I verste fall blir Easee pålagt å gjøre noe med hver og en av de installerte laderne. Det vil i så fall koste selskapet dyrt.

Men Elsäkerhetsverket mener det er usannsynlig at de vil kreve dette.

– Easee har gjennomtestet ladeboksene og oppdatert den tekniske dokumentasjonen i samråd med uavhengige og akkrediterte testhus. Den nye tekniske dokumentasjonen, samsvarserklæringen og merkingen av laderne oppfyller nå de formelle kravene, sier daglig leder Færevaag.

Easee leverte sin tiltaksplan innen fristen 14. mars, og venter nå på tilbakemelding.

– Vi ønsker å utbedre de manglene som Elsäkerhetsverket pekte på i sitt opprinnelige vedtak. Vi har samtidig bedt om veiledning dersom de ikke skulle være fornøyde med metodikken vi bruker for å vise at vi opprettholder industrikravene, sier Wilhelmsen.