Hopp til innhold

Biltrafikken i byene øker – mener elbileiere må betale mer i bompenger

Biltrafikken vil øke med 20 prosent innen 2030, viser rapport. Kampen mot bilen er mislykket, sier Frp.

Trafikk, E6

NULLVEKST: I byvekstavtalene mellom staten og storbyene er målet nullvekst i biltrafikken.

Foto: Hallgeir Braastad / NRK

I byvekstavtalene mellom staten og storbyene er ett av målene nullvekst i biltrafikken i områdene rundt storbyene.

Men trafikken øker.

Det viser en rapport laget av Transportøkonomisk institutt (Tøi).

Frank Edvard Sve

Frank Sve (Frp) sier at det er urealistisk at en by i vekst skal få mindre biltrafikk.

Foto: William Jobling / NRK

– Det viser at kampen mot bilen er mislykket, sier Frank Sve.

Sve er samferdselspolitisk talsmann i Fremskrittspartiet (Frp).

– Løsningen er ikke å gjøre det dyrere å kjøre bil, men å gjøre både kollektivtransport og veiene bedre.

Les også Miljøverneren ber deg beholde den gamle fossilbilen

Elbillader

Mer bompenger

I rapporten fra Tøi har man undersøkt byområdene rundt Nord-Jæren, Bergen, Oslo og Trondheim.

En av hovedgrunnene til økninga er elbilfordelen og at flere har elbil.

Kirsten Hegsvold er en av forskerne bak rapporten. Til P4 sier hun at en løsning kan være at elbilistene betaler mer i bompenger enn det gjør i dag.

– Dersom de betaler 70 prosent av taksten til fossilbiler så kan det ha en effekt, sier Hegsvold.

Les også Elbilene kastes ut av kollektivfeltene

Elbiler i kollektivfeltet.

– Vi må også bidra

I Trondheim er betaler nå elbilister 40 prosent av det en som kjører fossilbil må betale i bompenger. I løpet av året er planen å øke dette til 70 prosent.

På de forskjellige ladestasjonene i Trondheim er elbilistene forberedt på å betale mer i bompenger.

– Jeg synes det er helt greit. Vi må være med å bidra på lik linje med de som kjører fossilt, sier elbilist Kurth Brandvik.

Elbilistene Kurth Brandvik og Svein Emanuelsen lader bilene sine. Bildet er en sammenstilling av to bilder tatt på forskjellige steder.

Elbilistene Svein Emanuelsen og Kurth Brandvik synes det er greit å betale mer i bompenger.

Foto: Jøte Toftaker / NRK

En annen elbilist NRK har pratet med synes at det er fint med lavere avgifter når man kjører elbil.

– Vi må være med å betale litt vi også, selvfølgelig. Så det er greit for meg, sier Svein Emanuelsen.

– Selvmotsigende politikk

At tallene øker er ikke sjokkerende for MDG-leder Arild Hermstad.

– Denne og tidligere regjeringer har ført en selvmotsigende politikk.

Han sier at man har krevd at byene skal jobbe for nullvekst i trafikken, samtidig som man bygger motorveier inn til byene.

Arild Hermstad (MDG)

Arild Hermstad (MDG) er ikke overrasket over at biltrafikken i byene øker.

Foto: Bjarte Johannesen / NRK

– Da blir resultatet at målene ryker. Vi må gi mer penger til sykkel og kollektiv, og slutte å bygge svære motorveier i og rundt byene.

Han sier at elbilene bør ha en marginal fordel, men at bompengene bør øke for både elbiler og fossilbiler.

– Vi bør også tilrettelegge og planlegge byene våre på premissene til folk, ikke biler.

Les også Hvorfor forsvinner fuglene?

Runde i 1966 og 2023.

– Urealistisk nullvekstmål

– Frp mener vi må skrote det urealistiske nullvekstmålet for biltrafikk, sier Frank Sve.

Sve sier det er urealistisk at en by i vekst skal få mindre biltrafikk. Han peker på at mange utenfor byene har et dårligere kollektivtilbud.

– Vi må bedre fremkommelighet for bil og kollektiv, samt opprette flere innfartsparkeringer, ikke øke bompengene for de som er avhengige av bilen i hverdagen.

Les også Dette fylket er «klimaversting»: Nå haster det å snu

Elkem Thamshavn

Vil ha flere til å ta kollektivt

For å lykkes med å nå nullvekstmålet, er det helt avgjørende å gjøre kollektivtransport, sykling og gange mer attraktivt enn privatbilen. Restriktive virkemidler som bompengetakster og parkeringspolitikk er eksempler på virkemidler for å bremse veksten i bilbruken.

Det skriver statssekretær Tom Kalsås i Samferdselsdepartementet.

Han sier at bompengetaksten i dag for lette nullutslippsbiler kan settes til maksimalt 70 prosent av ordinær takst.

Dette er det mange som ikke benytter seg av i dag.

I tillegg åpner regjeringen i ny Nasjonal transportplan for at det på sikt vil kunne være aktuelt å øke taksten ut over taket på 70 prosent. Som i dag vil endringer i takster bygge på lokalpolitiske initiativ og vedtak. Det er ikke aktuelt for regjeringen å åpne for dette i denne stortingsperioden, sier Kalsås.

Tom Kalsås

Tom Kalsås i Samferdelsdepartementet.

Foto: Stortinget