Folkeavstemning: – De unge velgerne kan utgjøre en stor forskjell

Ungdomspanelet i Møre og Romsdal oppfordrer ungdom til å stemme under folkeavstemninga om kommunesammennslåing.

Vallokale

25.april skal mange av kommunene på Nordmøre og i Romsdal, i tillegg til sunnmørskommunen Vanylven, ha folkeavstemning.

Foto: Kallestad, Gorm / Scanpix

De fleste kommunene på Nordmøre og Romsdal skal ha folkeavstemning om kommunesammenslåing 25.april.

Bykommunene Molde og Kristiansund skal ha innbyggerhøring. Gjemnes skal ha innbyggerhøring 25.april, men folkeavstemning senere. Også Rindal skal ha folkeavstemning på et senere tidspunkt mens kommunestyret i Smøla allerede har vedtatt at Smøla bør fortsette som egen kommune.

Også sunnmørskommunen Vanylven skal ha folkeavstemning 25.april mens resten av kommunene på Sunnmøre pluss Sandøy skal enten ha folkeavstemning eller innbyggerhøring 19.mai.

– Ungdom må gi klar beskjed

Marthe Emilie Hansen

Leder i ungdomspanelet i Møre og Romsdal, Marthe Emilie Hansen.

Foto: Lena Høyberg / NRK

Det er viktig at de unge bruker muligheten til å stemme, sier lederen i ungdomspanelet i Møre og Romsdal, Marthe Emilie Hansen.

– Vi synes jo det er utrolig viktig at ungdom sier i fra for de nye kommunene vil ha størst konsekvenser for de unge. Det er jo de som skal leve lengst i de nye kommunene, og da er det utrolig viktig at de gir beskjed om hva de ønsker og hva de mener vil bli det beste utfallet, sier Marte Emilie Hansen.

Det er ikke bare ungdomspanelet som kommer med denne oppfordringen. På mange av folkemøtene i kommunene har gjennomsnittsalderen vært relativt høy.

En reform for fremtiden

Torill Ytreberg

Regiondirektør i NHO i Møre og Romsdal, Torill Ytreberg.

Foto: Malin Kjellstadli Korsnes / NRK

NHO-direktøren i Møre og Romsdal, Torill Ytreberg frykter at det vil gjenta seg under folkeavstemninga. Ytreberg håper at ungdommen kjenner sin besøkelsestid:

– Kommunereformen er en reform for fremtiden. Da er det særdeles viktig at ungdommen er på banen, sier Torill Ytreberg.

– Kan det bli avgjørende for utfallet at ungdommen deltar i denne folkeavstemninga?

– Ja, jeg tror faktisk at det kan bli ganske avgjørende.

Å finne de riktige åpningene

Ungdommen må være med i prosessen, har vært ett av slagordene som har vært hyppig gjentatt i arbeidet med kommunereformen. Ungdomspanelet og ungdomsrådene i flere av kommunene har deltatt aktivt. Men det er ingen selvfølge at ungdom skal være interessert i en sak der premissene er definert av godt voksne menn og kvinner, og der debatten er preget av et godt utviklet stammespråk.

Lederen i ungdomspanelet mener ungdom er engasjert i temaet, men det gjelder å finne de riktige åpningene.

– Jeg har jo hørt historier om politikere som har prøvd å forklare kommunereformen for elever, og så har det kommet noen fra et ungdomsråd og forklart det. Akkurat samme temaet, men ungdommen ble mer engasjert av å høre en annen ungdom snakke om det, sier Marthe Emilie Hansen.

– For ungdom er kanskje ikke kommunegrensene så viktig, men hvordan tilbudene er og hvordan må kommer seg til dem. Det handler i stor grad om å få med alle perspektivene i samfunnet, og derfor er det utrolig viktig å få med seg ungdom.