Hopp til innhold

- Det er viktig at ungdom bryr seg

Ungdom bør engasjere seg og kommunene må i større grad involvere ungdom i arbeidet med kommunereformen, mener Ungdomspanelet som har fått laget en video om kommunereformen.

Ungdomspanelet i Møre og Romsdal

Ungdomspanelet i Møre og Romsdal mener det er viktig at ungdom engasjerer seg i kommunereformen.

Foto: Trond Vestre / NRK

Oda Monsen i Ungdomspanelet håper det kan bidra til å åpne dører for ungdom i debatten om kommunereformen.

– Vi har laget den for å vise ungdommens perspektiv på kommunereformen og for å gi en enklere innføring om hva vi mener om det, sier Oda Monsen.

– Føler dere at dere blir hørt?

Oda Monsen

Oda Monsen i Ungdomspanelet håper at filmen vil føre til at ungdom bryr seg.

Foto: Trond Vestre / NRK

– Ja, vi føler at ungdomspanelet er blitt hørt og så får vi se om ungdomsrådene blir tatt like alvorlig som vi er blitt. Kommunereformen er viktigere enn ungdommen tror. Du ser jo at det kanskje ikke er like mange ungdommer som engasjerer seg som det burde være, men vi håper at filmen vil føre til at flere ungdommer bryr seg, sier Oda Monsen.

– Det er viktig å involvere oss fordi det er vi som skal leve i den nye kommunen, sier Marthe Hansen

Høsten 2013 ble de to regjeringspartiene enige med støttepartiene Venstre og KrF om å gjennomføre en kommunereform. Vedtaket betyr at kommunene skal fatte vedtak omkommunesammenslåing våren 2016 mens Stortinget skal ta den endelige avgjørelsen om det fremtidige kommunekartet våren 2017.

– Vi vil sitte ved samme bord

Kommunene er blitt oppfordret til å involvere ungdom i arbeidet med kommunereformen, men kommunene i Møre og Romsdal har en veg å gå. Nå ønsker Ungdomspanelet å åpne dørene for ungdom.

Markus Svenning

Leder i ungdomspanelet, Markus Svenning, mener kommunene kan ta ungdom mer på alvor.

Foto: Trond Vestre / NRK

– Jeg tror de voksne har et ønske om si at de tar ungdom alvorlig, men jeg hører litt forskjellige. Noen sier at de er blitt tatt med mens andre sier at de ikke er blitt tatt med i det hele tatt. Jeg tror det handler om å ikke bare invitere dem i samme rommet. Vi vil sitte ved samme bordet og gjerne være med i styret for å få frem vår virklige mening da, sier leder for Ungdomspanelet i Møre og Romsdal, Markus Svenning.

Et annerledes perspektiv

Svaret er kanskje at ungdom ser annerledes på kommunereformen enn det de voksne politikerne gjør.

– Ja så absolutt. Jeg var på et møte i Molde der det var veldig mange politikere som rett og slett ikke tenkte på ungdom. I løpet av diskusjonen måtte jeg flere ganger påpeke at når det kommer til sentralisering så må vi ikke bare tenke på at det blir langt å kjøre til de ulike møtene, men at det handler om ungdom som må komme seg til skole, til kulturtilbud, det må være kollektivtransport. Det er dessverre mange aspekter ved ungdom som faller bort når det blir diskutert kommunereform, sier Oda Monsen.

– Når sant skal sies så er det jo vi som skal leve i dette her så det er absolutt viktig at det er en kommune som dekker de behovene som ungdom har, sier Oda Monsen