Tegner nytt kommunekart for Nordmøre

Telemarksforskning la torsdag frem sluttrapporten for arbeidet med kommunereformen på Nordmøre og kom samtidig med sin anbefaling.

Laster kart, vennligst vent...

Rådmenn og lokalpolitikere fra alle kommunene på Nordmøre i tillegg til trønderkommunene Hemne og Snillfjord var tilstede.

Telemarksforskning har tidligere presentert fire delrapporter der en rekke alternativer er blitt analysert. Torsdag frem et konkret forslag om fremtidig kommunestruktur under møtet i Karoline-senteret i Kristiansund.

Dette er de nye kommunene som Telemarksforskning anbefaler:

  • Kristiansund, Tingvoll og Averøy som èn felles kommune
  • Smøla fortsetter som egen kommune
  • Aure, Hemne og Snillfjord som èn felles kommune
  • Halsa, Surnadal og Rindal som èn felles kommune
  • Sunndal og Nesset som èn felles kommune
  • Eide bør slå seg sammen med en eller flere Romsdalskommuner
  • Gjemnes bør slå seg sammen med en eller flere Romsdalskommuner
Slik foreslår Telemarksforskning at det nye Nordmøre skal bli.

Men Telemarksforskning vedgår at det er to problemer knyttet til forslaget:

  • Dersom Aure blir slått sammen med Hemne og Snillfjord blir trolig dagens Aure delt i to.
  • Dersom Gjemnes går mot Romsdal vil også denne kommunen bli delt i to. Det vi være naturlig at Bergsøya forblir en del av Nordmøre.

Dropper storkommunen

Anja Hjelseth

Forsker Anja Hjelseth la frem forslaget fra Telemarksforskning.

Foto: Trond Vestre / NRK

Forslaget innebærer at Telemarksforskning dropper storkommunealternativet der Nordmøre samles til en regionkommune.

– Grunnen til at vi ikke vil foreslå dette er at det blir store avstander med en krevende geografi. I tillegg er det ulike bo- og arbeidsområder som fort vil skape interessekonflikter, sa forsker Anja Hjelseth i Telemarksforskning da hun presenterte forslaget.

Men det nye kartet som Telemarksforskning har foreslått, inneholder en rekke dilemmaer. Flere av kommunene kan gå i ulike retninger. Forslaget innebærer flere eksempler på kryssing av fylkesgrenser.

Kommunesammenslåing Nordmøre

Rådmenn og lokalpolitikere lyttet til Telemarksforskning og hadde mange spørsmål å komme med.

Foto: Trond Vestre / NRK

I Aure pendler flere til Kristiansund enn til Hemne, men Telemarksforskning har ut fra en helhetsvurdering foreslått å slå Aure sammen med Hemne og Snillfjord.

På indre Nordmøre kan Halsa gå i flere retninger mens Rindal allerede har valgt å bytte fylke. Likevel har Telemarksforskning foreslått å slå sammen Halsa, Surnadal og Rindal.

Smøla som egen kommune

Smøla bør fortsette som egen kommune, men vil være helt avhengig av interkommunalt samarbeid.

– Men avstanden blir for store dersom Smøla skal inn i en større kommune. Derfor mener vi at den bør fortsette som i dag. Men det vil muligens kreve mer omfattende samarbeid enn i dag. Regjeringen har jo også sagt at de vil vurdere et pålagt interkommunalt samarbeid, sa forsker Anja Hjelseth i Telemarksforskning.

Surnadal fridde

Ola T. Heggem, Ola Rognskog og Lilly Gunn Nyheim

Ordføreren i Surnadal, Lilly Gunn Nyheim, fridde til nabokommunene.

Foto: Trond Vestre / NRK

Da ordførerne møttes til dialog etter at Telemarksforskning hadde lagt frem sitt forslag, gikk Surnadalsordfører Lilly Gunn Nyheim (Ap) ned på kne og fridde til ordførerne i Halsa og Rindal.

Ordføreren i Halsa, Ola Rognskog (Sp) grep mikrofonen og flørtet tilbake.

– Kanskje vi bør jakte litt på kjærligheten, ha på litt godlukt og dra opp skjørtekanten. For det er ikke mye begeistring rundt kommunereformen. Vi har valgt å være lojal mot Jan Tore Sanner, men vi er ikke spesielt begeistret, sa Rognskog.