NRK Meny
Normal

Kadetter skal fra skip til ferger

Sjøfartsdirektoratet åpner for at studenter på maritime fag får gjennomføre praktisk opplæring på mindre fartøy.

Hareid Sulesund

ENDRET OPPLÆRING: Kadettene kan får opplæring på ferger og ikke offshorebåter.

Foto: Roar Strøm / NRK

Tidligere har studentene på maritime fag ved Høgskolen i Ålesund måtte gjennomføre kadettiden sin, den praktiske opplæringen av studiet, i fartsområde 3. Fartsområde 3 blir i regelverket omtalt som «sjøgående» område.

Flere kadettplasser

Arnt Myrheim-Holm

FORNØYD: Programansvarlig for nautikkutdanningen ved HIALS er fornøyd med de nye kravene for kadettiden.

Foto: Kristin Støylen / Høgskolen i Ålesund

Men nå har Sjøfartsdirektoratet åpnet for at kadettiden også kan bli gjennomført i fartsområde 1 og 2, som vil si at de kan ha praktisk opplæring på ferger og fraktefartøy langs kysten og i fjordene.

– Dette er til stor fordel for studentene, sier programansvarlig for nautikkutdanningen ved Høgskolen i Ålesund, Arnt Myrheim-Holm.

– Et viktig bidrag

Yngve Folven Bergersen

NØDVENDIG: Underdirektør Yngve F. Bergesen sier Sjøfartsdirektoratet har sett på det som nødvendig å endre på kravene for kadettplasser.

Foto: Sjøfartsdirektoratet

Underdirektør i avdeling for utdanning, sertifisering og bemanning i Sjøfartsdirektoratet, Yngve F. Bergesen sier at Sjøfartsdirektoratet er kjent med at mange studenter på maritime fag har hatt utfordringer med å få kadettplass. Dermed har de ikke hatt mulighet til å få fullført den praktiske delen av opplæringen.

– Vi tror endring av kravene vil være et viktig bidrag til å sikre at studenter som er i ferd med å ta en maritim utdannelse faktisk får fullført denne, sier han.

Studentene skal fortsatt ha kadettid i fartsområde 3, men fra nå skal kun én sjettedel av opplæringstiden gjennomføres her.

Offshorenæringens situasjon

Mange av de store offshorerederiene som har hatt kadetter ombord opplever nedgangstider og må ta båter ut av drift.

Konsernsjef i Farstad Shipping, Karl-Johan Bakken, sa til NRK.no i begynnelsen av oktober at han ikke ser tegn til bedring på markedet.

Samtidig sier programansvarlig Myrheim-Holm sier at fordelen studentene får ved å få kadettplasser på flere fartøy er positivt med tanke på situasjonen i offshorenæringen i dag.