Hopp til innhold

Fikk 18 alarmer om lavt oljenivå da «Viking Sky» nesten gikk på land

Gang etter gang fikk mannskapet på «Viking Sky» alarm om lavt oljenivå. Nå vil Statens havarikommisjon for transport se nærmere på hvorfor disse alarmene ble kvittert ut.

Viking Sky ved Hustadvika

En enorm redningsaksjon ble satt i gang da den dramatiske meldingen fra cruiseskipet kom.

Foto: Torgeir Are Sortehaug

Den nye rapporten fra havarikommisjonen viser at mannskapet på «Viking Sky» fikk 18 alarmer om lavt oljenivå i tidsrommet fra klokka 05 til litt over klokka 09 lørdag 23. mars. Alle alarmene ble kvittert ut.

William J. Bertheussen

William J. Bertheussen er direktør for Havarikommisjonen.

Foto: Jorunn Hatling / NRK

– I denne situasjonen var det med på å gjøre ting ekstra dramatisk, sier direktør for Statens havarikommisjon for transport, William J. Bertheussen. Han sier at kommisjonen nå i det videre arbeidet ønsker å se nøyere på disse alarmene.

I rapporten som beskriver hendelsesforløpet står det at det først klokka 13:37 kom en ny alarm om oljenivået. Tyve minutter senere fikk motoren til cruiseskipet fullstendig blackout og mistet fremdrift. Da var skipet på det berykta havområdet Hustadvika.

Om bord på cruiseskipet var 915 passasjerer i tillegg til et mannskap på 458. De var nå i livsfare. Skipet var kun en fartøyslengde fra å gå på grunn.

– Situasjonen var svært dramatisk. Det er det mange som har påpekt og vår foreløpige rapport understøtter dette, sier Bertheussen.

Visste de ville få dårligere vær

Cruiseskipet hadde forlatt Tromsø og var på vei til Stavanger da nødsituasjonen oppsto. Kapteinen hadde allerede dagen før bedt mannskapet om å forberede skipet på dårligere værforhold.

Men lørdagen fikk de likevel store problemer. I 14-tiden ringte mannskapet på broa ned til maskinrommet umiddelbart da de mistet motorkrafta. Men maskinsjefen visste ikke hva som forårsaket motorstansen.

Mayday-signal ble sendt og begge ankrene ble satt ut, men skipet fortsatte å drive mot land. Klokka 14.13 fikk passasjerene beskjed om å forberede evakuering. Det var for farlig å ha passasjerene over i livbåter, og evakuering måtte derfor gjøres ved hjelp av helikopter. En enorm redningskasjon ble igangsatt.

Passasjerer med redningsvester på Viking Sky

Her venter passasjerer på å bli evakuert. Evakueringen pågikk frem til klokka 09.15 søndag morgen. Først da mente man at skipet var utenfor fare, og man kunne stoppe evakueringen.

Foto: Michal Stewart / AP

Lavt oljetrykk

Mange instanser har vært med på undersøkelsene i etterkant av havariet. Allerede fire dager etter nesten-katastrofen ble det slått fast at årsaken til at motorene på cruiseskipet stanset på Hustadvika var lavt oljetrykk. I den nye rapporten fra Havarikommisjonen står det at nivået for smøreolje var på mellom 28-40 prosent av kapasiteten. Anbefalingen for fartøytypen var at dette burde ha lagt på mellom 68–75 prosent kapasitet..

Fordi smøreoljenivået var så lavt, og skipet rullet fra side til side, så skrudde alle tre dieselgeneratorene seg av i løpet av 19 minutter. Dette førte så til motorstans og at de mistet fremdrift.

Her er hendelsesforløpet for Viking Sky-dramaet

Slik var hendelsesforløpet.

Foto: Havarikommisjonen/MAIB

Ikke uvanlig med mange alarmer

Direktør for Havarikommisjonen, William J. Bertheussen, sier at det ikke er uvanlig at det går mange alarmer i en maskinkontroll.

– Men hva er grunnen til at mannskapet tilsynelatende ikke reagerte på alarmene?

– Mannskapet gjorde mye. Hva de eventuelt kunne gjort annerledes vil vi komme tilbake til i den endelige rapporten, sier Bertheussen.

Han vil ikke spekulere i om hendelsen kunne vært unngått, men sier at målet deres er å forbedre sikkerheten.

– Hvis vi klarer å lære av det som har skjedd, og få på plass gode tiltak, så kan fremtidige ulykker forhindres, sier han.

Vil unngå lignende ulykker

I rapporten anbefaler kommisjonen alle fartøyseiere om å fylle opp smøreoljen, og spesielt i dårlig vær. I tillegg peker kommisjonen på flere områder de vil undersøke videre for å unngå lignende hendelser i fremtiden.

De vil se på:

  • Alarmstyring i maskinrom
  • Ruteplanlegging, spesielt i dårlig vær
  • Beslutningsstøtte/beslutningsprosedyrer
  • Håndtering av smøreolje
  • Evakuering og sikkerhetsprosedyrer
  • Lokale værforhold og batymetri (måling av dybde)
  • Safe Return to Port

Vil ikke uttale seg om rapporten

Viking Ocean Cruises vil ikke kommentere innholdet i rapporten, men ifølge kommunikasjonsrådgiver for rederiet, Jon Mørland, takker de Havarikommisjonen for det grundige arbeidet de har gjort.

– Vi har hatt en svært god og konstruktiv dialog med Havarikommisjonen gjennom hele denne prosessen, og vi vil fortsette det tette samarbeidet til granskingen er sluttført. Vi ønsker ikke å uttale oss ytterligere før Havarikommisjonens endelige rapport foreligger, sier Mørland.

I full storm på eitt av dei mest berykta havstykka langs norskekysten mister cruiseskipet med 1300 personar om bord all motorkraft. Redningsaksjon som følgjer balanserer på kanten av kva som er mogleg for å berge skipet og passasjerar.

I full storm på eitt av dei mest berykta havstykka langs norskekysten mister cruiseskipet med 1300 personar om bord all motorkraft. Redningsaksjon som følgjer balanserer på kanten av kva som er mogleg for å berge skipet og passasjerar.