NRK Meny
Normal

Får ansvar for det han har kritisert

Tidligere har han vært en profilert kritiker av en offshorenæring i alvorlig krise. Nå skal han selv kjempe for at Rem Offshore i Herøy skal klare det han før kunne vurdert som umulig.

Ola Beinnes Fosse

Kredittanalytiker i DnB Markets, Ola Beinnes Fosse er klar for å jobbe i en næring han har vært veldig kritisk til.

Foto: Øyvind Sæbjørnsen / NRK

Den ferske finansdirektøren i Rem Offshore i Fosnavåg forbereder seg på å gå fra teori til praksis når han starter i sin nye jobb til sommeren.

– Jeg gleder meg til den nye jobben, sier Ola Beinnes Fosse.

Ikke lenger på utsiden

Frem til nå har han vært kredittanalytiker i DnB Markets. Han innrømmer likevel at mange nå spør hvordan han skal klare å omstille seg. Tidligere satt han på utsiden og kritiserte blant annet rederne for å ha for høy lønn, nå må han ta tak i ting selv.

– Det er lett å sitte på sidelinjen og bare komme med kritikk. Nå får jeg muligheten til å vise handlekraft. Målet er å skape et langsiktig, bærekraftig selskap som er attraktivt både for arbeidstakere og investorer, sier Beinnes Fosse.

Målet er å skape et langsiktig, bærekraftig selskap.

Ola Beinnes Fosse, ny jobb som finansdirektør i Rem Offshore ASA

Betydelige utfordringer

Moldenseren gleder seg til å bli en del av det maritime miljøet på Sunnmøre. Han håper å bli inkludert og godt mottatt, selv om han lenge har kritisert det han har kalt rederienes aggressive veksttakt og gjeldsbelåning.

– Jeg mener fremdeles at offshorenæringen står overfor betydelige utfordringer, og at alle selskap må gjennom restruktureringer hvis markedet fortsetter som dette. Her gjelder det å finne løsninger som er spiselige både for obligasjonseiere og aksjonærer. Jeg tror samarbeid blir viktigere enn noen gang tidligere, sier han.

Her er et eksempel på en av uttalelsene fra Ola Beinnes Fosse som kredittanalytiker i DnB Markets. Spørsmålet er hvordan Fosse takler overgangen til den nye jobben som finansdirektør i Rem Offshore.

Markedet kommer til å være utfordrende i alle fall to eller tre år framover, sa kredittanalytikeren Ola Beinnes Fosse i denne TV-reportasjen fra begynnelsen av mars i år. Som finansdirektør i Rem Offshore skal han nå være med på å styre en bedrift gjennom en vanskelig tid.

Oppfyller en drøm

Ola Beinnes Fosse ser det som en stor tillitserklæring når han nå får jobben i Rem Offshore. Han kommer også nærmere hjembyen Molde, og når kona i tillegg er fra Ulsteinvik, så var det mange ting som falt på plass da han denne uka sa ja til jobben som finansdirektør.

– Dette er egentlig oppfyllelsen av en drøm jeg har hatt helt siden jeg var ferdig utdannet økonom. Ideelt sett skulle jeg gjerne ha begynt med en gang, men jeg har forpliktelser i forhold til DnB fram til 1. juli.

– Viktig med god forhandler

Den nye sjefen hans, daglig leder i Rem Offshore, Arild Myrvoll, understreker at selskapet nå får en finansdirektør som er faglig sterk og har gode analytiske evner.

Han er faglig sterk og har gode analytiske evner

Arild Myrvoll, daglig leder i Rem Offshore ASA

– Nettopp finansene blir viktige framover. Han kommer til å være sterkt involvert i det videre arbeidet. Vi utfyller hverandre på en god måte.

– I dagens situasjon er det viktig å ha en god forhandler som vekker tillit. Inntektene forvitrer, kontantstrømmen tørker ut. Mange klarer ikke å betjene lånene slik de gjorde tidligere, sier Myrvoll.

Ola Beinnes Fosse er uansett klar for å starte i ny jobb, og han håper på en lang karriere i Rem Offshore.