Evakueringa er over: – Godt å få kome heim att

Tidleg fredag morgon fekk Olga Kjønnø og Petter Norvik beskjeden dei har venta på: Dei fekk flytte heim. Ekstremvêret «Gyda» er ferdig med herjingane sine.

Petter Norvik og Olga Kjønnø

Petter Norvik og Olga Kjønnø kan smile. No er dei heime att.

Foto: Idun Aalbu Rasmussen / NRK

Denne morgonen var det som om «Gyda» hadde skrudd igjen kranene. Regnet som hølja ned i to døgn tok pause, og geologane konkluderte med at skredfaren på Sjøholt var over.

Petter Norvik og Olga Kjønnø kunne setje seg i bilen og køyre den knappe mila frå Ørskogfjellet Fjellstove og heim. Oppe på fjellet hadde dei og seks andre bebuarar frå Bjørndalen budd, etter at dei blei evakuerte frå heimane sine ved 22-tida onsdag kveld.

– Det var godt å få kome heim, seier Olga. Ho og mannen Petter har funne seg godt til rette i heimen oppe i lia ovanfor Sjøholt i Ålesund.

– Og huset sto no på same plassen som før, humrar Petter.

Olga Kjønnø og Petter Norvik frå Sjøholt i Ålesund kommune har blitt evakuert på grunn av ekstremvêret Gyda.

Her i hytte nummer 12 på Ørskogfjellet Fjellstove fekk Petter Norvik og Olga Kjønnø bu i to netter då dei var evakuerte under ekstremvêret «Gyda»

Foto: Terje Reite / NRK

Skredfare

Det var ved 22-tida onsdag kveld at bebuarar i Bjørndalen på Sjøholt oppdaga at grunnen ved husa var blitt ustabil. Jord og leire rasa ned lia i eit 5–6 meter breitt skredløp. Bebuarar frå 16 heimar blei evakuerte. Ifølgje folkeregisteret bur det 29 personar i desse husa. Dei fleste fann seg overnattingsstad på eiga hand. I underkant av 10 personar blei innlosjerte på Ørskogfjellet Fjellstove.

Skråninga frå Sjøholt sentrum og eit stykke opp mot fjellet består av det geologane kallar marine avsetningar frå istida. Det betyr at deler av området er sand, grus og leire som kan vere skredfarleg når elvar og bekkar fløymer over og lagar nye løp.

Ryddar grøft på Sjøholt for å forhindre flaum

Langs heile skråninga på nordsida av Sjøholt sentrum fløymde vatnet over. Gamle bekkar gjekk over breiddene sine og det blei skapt nye bekkar der det til vanleg er tørt terreng.

Foto: Idun Aalbu Rasmussen / NRK

– Ei ny oppleving

Evakueringa kom overraskande på familien i det kvite huset oppe i lia på Sjøholt. Plutseleg var det mange utrykkingskøyretøy med blålys i gata, og frå stovevindauget kunne dei sjå at folk undersøkte hagen på naboeigedomen.

– Vi skjønte at noko var på gang då politiet banka på døra og bad oss trekke oss ut. Dette var ei ny oppleving for oss. Vi har aldri vore evakuerte før, seier Petter Norvik.

– Det gjekk eigentleg veldig fort. Så når vi fekk beskjed så var det berre å gjere slik vi fekk ordre om. Vi følte eigentleg ikkje at vi var i noko fare. Det var nok verst for dei som bur aller nærast der raset gjekk, seier Olga Kjønnø.

– Og det er veldig bra at dei som bestemmer har brukt «føre-var-prinsippet». Det kunne ha vore for seint å bli evakuert etter at eit stor-ras har gått., legg Petter Norvik til.

Jordras på Sjøholt på grunn av ekstremvêret Gyda

Dette biletet har politiet teke under ei synfaring på Bjørndalen på Sjøholt torsdag.

Foto: Joachim Olsvik / Politiet

Mange evakuerte

Bebuarane i Bjørndalen-feltet på Sjøholt var slett ikkje dei einaste som måtte evakuere som følgje av ekstremvêret «Gyda». På Gjøra i Sunndal måtte ein nyetablert familie flytte frå garden.

I Eresfjord i Molde kommune blei 44 personar evakuerte då Dokkelva blei flaumstor. Også desse har fått lov å flytte heim igjen no.

I Surnadal fløymde elva Surna inn på ein campingplass og tok med seg plattingar og utstyr. Og på Vinjeøra i Heim kommune blei hovudvegen E39 fullstendig rasert. I den same kommunen måtte 400 smågrisar slaktast som følgje av flaum i ein fjøs.

Innsatsleiar Joachim Olsvik, geolog Åge Dyb Hagerup i NVE på Sjøholt i Ørskog under ekstremvêret Gyda.

Området måtte undersøkast og vurderast før bebuarane kunne flytte tilbake. Torsdag kom geolog Åge Dyb Hagerup frå Norconsult til staden. Han blei følgt av innsatsleiar Joachim Olsvik inn i området.

Foto: Terje Reite NRK

Lysare tider

No ser paret på Sjøholt framover mot lysare tider. Rett nok skal det regne jamt i minst ei veke framover. Men dei held fast ved håpet om at vêret roar seg for vinteren.

– No er det ikkje mange dagane før sola kjem tilbake over fjella. Og så ser vi fram til at det skal bli sommar, skrattar Petter Norvik.