Hopp til innhold

Uvanlig mye vann i Mjøsa

Den siste uka har vannstanden i Mjøsa økt med opp mot 80 centimeter. Ifølge NVE er det uvanlig mye til å være på denne årstiden.

Mjøsa ved Lillehammer 19.april 2024

HØYERE VANNSTAND: I Vingnesvika på Lillehammer er det fortsatt is på deler av Mjøsa. Vannstanden er høyere enn normalt.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) ber derfor folk sikre vannveiene, rense sluk og grøfter, flytte unna løsøre, campingvogner og rundballer.

– Mjøsa skal normalt være på sitt laveste nå, men de siste 8–10 dagene har vi hatt en god del snøsmelting. Det har vært et stort tilsig av vann, og Mjøsa har økt mellom 70 til 80, sier regionsjef Paul Christian Røhr i NVE.

Fredag formiddag presenterte han prognosene for årets vårflom for kommunene i fylkesberedskapsrådet i Innlandet.

OA har også omtalt denne saken.

Mjøsa ved Lillehammer 19.april 2024

Vannet kan stige enda mer under Vignesbrua i Lillehammer.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

I tillegg til flomfare rundt Mjøsa, kan det være fare ved bekker og elver i Innlandet.

NVE ber folk forberede seg og gjøre seg kjent med varslingsportalen Varsom og abonnere på farevarsler.

– Folk bør forberede seg. Det kommer en form for vårflom uansett, og det er fornuftig å rydde og sikre eiendelene sine langs bekker og vassdrag, sier Røhr.

Badevann Mjøsa-flom

NVE ber folk sikre gjenstandene sine langs Mjøsa. Dette bildet er tatt ved Koigen i Hamar under ekstremværet «Hans» i august 2023.

Foto: Knut Røsrud / NRK

Tørt, kaldt og sein snøsmelting

Totalt sett er snøsituasjonen som normalt i Innlandet.

I Østerdalen er det litt mindre snø enn vanlig. Sør i Oppland er det noe mer snø enn normalt. Over 1000 meter er det mye snø igjen i Vestoppland.

– Det er for tidlig å si om det er en fare for en skadeflom i år, men foreløpig er det ingen stor fare, slik det ser ut nå, sier Røhr.

Så langt har denne våren hatt kjøligere temperaturer enn normalt. Det gir sein snøsmelting.

– Likevel har vi allerede hatt en del snøsmelting. Noen områder er allerede snøfrie, spesielt i lavlandet, sier Røhr.

Været er avgjørende for flom

Men det alltid et forbehold om storflom.

– Værsituasjonen framover vil være avgjørende for om det blir skadeflom eller ikke, sier Røhr.

Jevn snøsmelting vil redusere vårflomfaren.

Ifølge varsler fra Meteorologisk institutt blir det tørt og kjølig i været framover, og da tar det tid før snøen smelter.

– Det gir økt flomfare når varmen først kommer. Selv om flomfaren øker ved kaldere vær, er det ikke sikkert at det blir noe problem, sier Røhr.

Fugler Mjøsa

MJØSA STIGER: Vannet i Mjøsa har steget rundt 80 centimeter siden dette bildet ble tatt for en drøy uke siden.

Foto: Knut Røsrud / NRK

April har de fleste steder i Innlandet vært kaldere enn normalt.

– Vi er i en periode med kald luft. Det vil holde seg i en drøy uke til, og da vil det bli mer normale temperaturer for årstiden, oppimot 12–15 grader. Det ser ut til at det fortsatt vil bli lite nedbør, men prognosene er usikre, sier vakthavende meteorolog, Ingri Halland Soldal ved Meteorologisk institutt.

Med «Hans» friskt i minnet frykter kommunene ekstremvær.

Her kan du lese om ekstremværet «Hans»

Ifølge prognosene til Meteorologisk institutt er det ingen fare for ekstremvær de neste to månedene.

På grunn av klimaendringene, vil ekstremvær komme oftere enn det som har vært vanlig til nå.

Rundballer, løsmasse og kloakk fløt i Mjøsa

Rundballer, løsmasse og kloakk fløt i Mjøsa etter ekstremværet «Hans».

Foto: Frode Meskau / NRK

Flere saker fra Innlandet