Hopp til innhold

Endrer rutinene etter informasjonssvikt

Etter at en pasient ble operert for feil krefttype på grunn av informasjonssvikt i helsesystemet, endrer nå sykehusene kommunikasjonsprosedyrene.

Ålesund sjukehus

Per-Idar Vasset ble blant annet behandlet ved sykehuset i Ålesund, men da pasienten ble overført til Rikshospitalet sviktet kommunikasjonen.

Foto: Remi Sagen / NRK

Mariann Gammelsæther, medisinsk fagsjef Helse Møre og Romsdal

FAGSJEF: Mariann Gammelsæther sier at de nå har endret prosedyrene.

Foto: Hans-Olav Landsverk

NRK fortalte denne uka historien om Per-Idar Vasset som fikk bortoperert 60 prosent av leveren, høyre nyre, binyre, gallen og tolvfingertarmen ved en feiltakelse.

Hele operasjonen var unødvendig, men ble gjennomført på grunn av informasjonssvikt i helsesystemet. Vasset ble behandlet ved sykehuset i Ålesund og St. Olavs hospital, begge en del av Helse Midt-Norge. Men da han skulle behandles ved Rikshospitalet kom aldri den nødvendige informasjonen frem.

– Innenfor sykehusene i Helse Midt-Norge er det elektronisk overføring av pasientinformasjon som sikrer at riktig mottaker mottar nødvendig informasjon. Utfordringen er, som i det tragiske tilfellet her, ved overføring av informasjon mellom Helse Møre og Romsdal og Rikshospitalet, som ikke har samme elektroniske system. I slike tilfeller må man bruke brev, og i hastesaker telefoner og fax, forteller fagsjef i Helse Møre og Romsdal, Mariann Gammelsæther.

Endrer prosedyrene

Per Idar Vasset og kona Ingunn

VENTER PÅ ERSTATNING: Per Idar Vasset sammen med kona Ingunn.

Foto: Øyvind Johan Heggstad

Vasset gjennomgikk en operasjon for en krefttype han ikke hadde og sier at helsevesenet stjal flere år av livet hans.

Nå har de endret prosedyrene for å unngå at noe lignende skal skje i fremtiden.

– I forbindelse med den grundige gjennomgangen av denne tragiske saken har vi endret prosedyrene for å sikre nødvendig og god informasjonsflyt mellom samarbeidende sykehus både innenfor og utenfor Helse Midt-Norge, sier Gammelsæther.

Hvilke endringer har dere gjort?

– Faks skal ikke brukes rutinemessig, men dersom det må gjøres skal den selvfølgelig adresseres til avdeling, ikke person. Man må sikre seg at faksen er mottatt via telefonisk bekreftelse fra mottaker. Sender man brev skal det sendes til avdeling og ikke til person for å sikre at brevet blir sett og videreført til aktuell mottaker, sier hun.

Per Idar Vasset venter nå på erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning. Hvert år utbetaler Norsk Pasientskadeerstatning nesten en milliard kroner til norske pasienter som er feilbehandlet, eller har fått store skader etter inngrep. I fjor fikk 1492 nordmenn erstatning.

NRK anbefaler