Hopp til innhold
Styremøte Helse Midt-Norge 07.12.1917

– Et historisk vedtak

Styret for Helse Midt-Norge har godkjent fremlagte forprosjekt for nytt Sykehus i Nordmøre og Romsdal. Administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal, Espen Remme, understreker at dette er en historisk dag og at dette betyr at riving og bygging nå kan starte.

Ålesund sjukehus

Endrer rutinene etter informasjonssvikt

Etter at en pasient ble operert for feil krefttype på grunn av informasjonssvikt i helsesystemet, endrer nå sykehusene kommunikasjonsprosedyrene.

Ålesund sykehus

Lang ventetid på BUP i Midt-Norge

Helse Midt-Norge innfrir ikke målene de er pålagt innen psykisk helsevern, og barn og unge som trenger hjelp i barne- og ungdomspsykiatrien (BUP), må vente stadig lenger på å få hjelp.

Helse Møre og Romsdal

Møre og Romsdal er blitt eitt helserike

Visste du at Helse Sunnmøre og Helse Nordmøre og Romsdal ikkje eksisterer lenger? I dag blei nemleg desse to helseføretaka slått saman til Helse Møre og Romsdal.

Video Astrid Eidsvik blir direktør i Helse Møre og Romsdal

- Eidsvik nøytral i sjukehusstriden

Dei tillitsvalde ved sjukehusa i Kristiansund og Molde ser fram til at påtroppande direktør i Helse Møre og Romsdal tek grep om sykehusstriden.

Video Astrid Eidsvik blir direktør i Helse Møre og Romsdal

Astrid Eidsvik ny helsedirektør

Eidsvik fekk tilbod om jobben måndag ettermiddag.

Kolbjørn Almlid

Skal ta kjapp sjukehusavgjerd

Styret i helse Midt vil truleg bruke mindre enn eit år på å avgjere om det skal vere eit eller to sjukehus i Nordmøre og Romsdal.

Molde sjukehus

Helseregionen kan avgjøre sykehussaka

Det er nå opp til Helse Midt-Norge å avgjøre om Nordmøre og Romsdal er best tjent med ett eller to sykehus. Det sa Helseministeren i dag.

Molde sjukehus

- Dette er å sparke dei som alt ligg nede

Sjukehusstriden i Møre og Romsdal blussar opp att. Før jul blei det klart at bygging av nytt sjukehus i Molde er sett på vent. Dette førte til store protestar. No går Helse Midt-Noreg inn for å legge ned AMK-sentralen i Molde. Dette blir karakterisert som å sparke dei som alt ligg nede.