Hopp til innhold

Dvalin gir nytt arbeid i Kristiansund

Utbyggingen av gassfeltet Dvalin på Haltenbanken betyr 10 millioner kroner hver dag i 10 år fremover. Det får positive ringvirkninger for Kristiansund.

Vestbase i Kristiansund

Selskapene som holder til på Vestbase i Krfistiansund kan få myed å gjøre med den nye gassfeltet Dvalin som skal bygges ut på Haltebanken

Foto: Eirik Haukenes / NRK

Torsdag fikk folk i olje- og gassbransjen i Kristiansund høre «søt musikk» fra det tyske oljeselskapet DEA som er operatør og skal bygge ut gassfeltet Dvalin for 10 milliarder kroner.

Kristiansund sentral

Kristiansund skal være operasjonellt senter for utbyggingen og der et ventet at det vil gi byen og omlandet mange nye arbeidsplasser. Firmaer i byen skal utføre maritime operasjoner, boring, subsea-arbeid, rør og topside installasjoner.

Vestbase AS Vestbase AS

Vestbase er det sentrale olje- og gass-senteret i Kristiansund

Foto: Harald M. Valderhaug

– Det blir nok hard konkurranse, men også kjempepositivt for byen, sier Reidar Alsvik i Sub Sea Constructions i Kristiansund. Han sier firmaet nok kommer til å rekne på tilbud til prosjektet som er det største i Norge i år.

Knyttes opp mot Heidrun

Dvalin blir en havbunnsutbygging med fire brønner. Denne knyttes opp mot Heidrun-plattformen, 15 kilometer unna, via en ny rørledning. På Heidrun skal blir gassen delvis

Heidrun

Gassen skal delvis prosesseres på Heidrun-plattformen på Haltenbanken

Foto: Statoil / Øyvind Hagen

prosesseres og for deretter å sendes i et nytt eksportrør til Polarled og videre til Nyhamna på Aukra . Der vil gassen bli endelig prosessert før den transporteres videre til markedet i Europa.

6000 årsverk

– Utbyggingen gir etterlengtet arbeid for leverandørindustrien beregnet til over 6000 årsverk i utbyggingsfasen, der over halvparten er hos hovedleverandørene, sa prosjektdirektør Lars Fridhjof Moe i DEA til oljefolkene i Kristiansund.

De tre selskapene som får mest å gjøre er Aibel og Aker og Technip . I tillegg til Kristiansund vil det også bli mange hundre arbeidsplasser på Orkanger. Moe kan ikke tallfeste hvor mye som tilfaller firmaer i Midt-Norge.

– Det kommer an på hvordan hovedleverandrene vil gjøre det, sier Moe