Hopp til innhold

Maner til distriktsopprør mot helseforetakene

Kristiansund Arbeidarparti tar til orde for et distriktsopprør mot helseforetakene under partiet sitt landsmøtet i april.

Line Hoem, Berit Tønnessen og Steinar Høgsve

Nok er nok, sier Line Hoem, Berit Tønnessen og Steinar Høgsve.

Foto: Trond Vestre / NRK

Sjukehuset i Kristiansund står i fare for å miste akuttkirurgi og fødetilbodet.

Line Hoem, Berit Tønnesen og Steinar Høgsve ønsker å fjerne helseforetakene som de mener ødelegger de lokale sykehusene.

- En fiasko

- Ordningen med helseforetakene har helt åpenbart vært en fiasko, sier Steinar Høgsve.

- Det er bare å se på reaksjonene, ikke bare i Kristiansund, men langs hele kysten. Det er åpenbart at her er det noen som er i utakt med det folk forventer seg av et moderne helsevesen, sier Høgsve.

- Loven om helseforetak ble jo en realitet i Arbeiderpartiets regjeringstid. Men mange av de som var med og vedtok denne formen for styring, sier det rett ut i dag at dette var ikke noen god måte å styre sykehusene og helsevesenet på i Norge, sier Tønnessen.

Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Flere tusener mobiliserte da helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen besøkte Kristiansund i april i år.

Foto: Herskedal, Kjell / Scanpix

Håp og fortvilelse

Helseministeren ble mottatt av nærmere 10 tusen mennesker i Kristiansund i april i år. Anne-Grethe Strøm-Erichsen blåste liv i håpet, men siden har det stort sett svingt mellom håp og fortvilelse.

Helseforetaket ønsker å flytte akuttkirurgi og fødetilbud fra Kristiansund til Molde.Denne prosessen er nå satt på vent. Helseministeren har bedt om en utredning, men hva helseministeren vil gjøre er det ingen som vet.

Folk er frustrert, sier Berit Tønnesen som er leder i Kristiansund Arbeiderparti.

- Folk føler frustrasjon, sinne, avmakt, raseri, oppgitthet. Dette er dekkende begreper for hvordan folk, ikke bare i Kristiansund, men på Nordmøre, opplvere situasjonen, sier Tønnesen.

Kristiansund Ap

Lokalpolitikerne i Kristiansund Ap er samstemt i synet på helseforetakene.

Foto: Trond Vestre / NRK

En krisesak for Ap

Mandag kveld var det nominasjons- og medlemsmøtet i Kristiansund Arbeiderparti. En tapt sykehussak vil skape store problemer for Arbeiderpartiet ved kommunevalget neste høst, mener mange Ap-politikere i Kristiansund.

Superveteranen Asbjørn Jordal er tidligere samferdselsminister, stortingsmann og mangeårig ordfører i Kristiansund. Han støttet i sin tid den statlige overtakelsen av sykehusene som fylkeskommunene hadde hatt ansvaret for tidligere.

Men nå har Asbjørn Jordahl mistet troen på de statlige helseforetakene. De bør fjernes mener han.

- Folk lever på nåler

Asbjørn Jordahl

Ap-veteranen Asbjørn Jordahl.

Foto: Trond Vestre / NRK

- Ja, definitivt. Det er ingen grunn til å flikke på dette systemet. Hele distrikts-Norge lever jo nå på nåler og vet ikke hvordan dette går.

- Hva bør komme i steden for helseforetakene da?

- En klar statlig styring av dette som en statsetat, og hvor da ansvaret er plassert der ansvaret reelt ligger, nemlig hos regjeringen, sier Jordahl.

Frykten for nedleggelse av lokalsykehuset har skapt forargelse og bitterhet mange steder i landet. Lokalt føler mange at denne saken er kritisk for Arbeiderpartiet.

Håper på støtte

Nå tar Kristiansund Arbeiderparti til orde for et opprør på partiet sitt landsmøtet i april. De tror mange vil støtte opprøret mot helseforetakene.

- Vi har fått signaler om at forbannelsen og misnøyen er så stor at jeg tror dette kommer til å bli tatt veldig vel i mot, sier Steinar Høgsve.