- Stor spenning i sykehussaken

Styret i Helse Midt-Norge er delt på midten i spørsmålet om nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal.

Asmund Kristoffersen

Asmund Kristoffersen talte varmt for sykehuset i Kristiansund.

Foto: Trond Vestre / NRK

Vedtaket skal gjøres onsdag formiddag, men debatten tirsdag kveld viste at et stort antall styremedlemmer ønsker to sykehus der Kristiansund får beholde akuttkirurgi og fødetilbud.

Asmund Kristoffersen fra Tingvoll foreslo at Nordmøre og Romsdal skulle ha to sykehus, men at akuttkirurgi og fødetilbud ikke blir flyttet fra Kristiansund og Molde.

- En meget alvorlig situasjon

- Sykehussaken har skapt en meget alvorlig situasjon i Nordmøre og Romsdal, sa Kristoffersen da styret i Helse Midt-Norge startet behandlingen av nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal ved 18-tiden tirsdag.

Video Styremøte Helse Midt om Normøre Romsdal

15 000 overskrifter vart i dag overleverte til styret i Helse Midt-Noreg. Tysdag starta dei sitt to dagars styremøte der mellom anna framtida til sjukehusa i Molde og Kristiansund skal avgjerast.

Styret i Helse Nordmøre og Romsdal har gått inn for at det skal være to sykehus i regionen, men at akuttkirurgi og fødetilbud blir flyttet fra Kristiansund til Molde.

Debatten som ble innledet med at administrerende direktør Gunnar Bovim kommenterte de ulike alternativene. Bohwim sa at det var to alternativer som pekte seg ut: To sykehus med funksjonsflytting fra Kristiansund til Molde, og løsningen med ett felles sykehus.

En løsning med to sykehus uten funksjonsfordeling gir dårligere effekt, sa Bovim

Flammende innlegg

Kristoffersen som har 12 år bak seg i Stortingets helse- og sosialkomite, holdt et flammende innlegg der han forsvarte opprettholdelsen av akuttkirurgi og fødetilbud ved sykehuset i Kristiansund.

- Vi har to sykehus som fungerer. Vi bør opprettholde funksjonene ved begge sykehusene. Det ligger veldig mye sprengstoff i denne saken, sa Asmund Kristoffersen.

Konsekvensanalyse

Kristoffersen ettelyste også den konskvensanalysen som er varslet og hevdet at prosessen ikke har vært god nok.

- Den konsekvensanalysen burde ha ligger på bordet her i dag, sa Asmund Kristoffersen.

Toril Hovdenak, Jan Magne Dahle og Perny Ann Nilsen

Toril Hovdenak, Jan Magne Dahle og Perny Ann Nilsen.

Foto: Trond Vestre / NRK

Perny Ann Nilsen fra Hareid støttet langt på veg forslaget fra Asmund Kristoffersen. Også hun går inn for en modell med to sykehus i Nordmøre og Romsdal der akuttkirurgi og fødetilbud blir opprettholdt i Kristiansund.

- Det går an å flytte andre funksjoner, sa Nilsen som kommer til å fremme et eget forslag voteringa skjer onsdag.

Og det var særlig spørsmålet om manglende konsekvensanalyse som gjorde at Kristoffersen fikk støtte.

Delt styre

Også Jan Magne Dahle fra Ørsta varslet at han ville få store problemer med å stemme for et forslag der Kristiansund mister akuttkirurgi og fødetilbud.

- Mitt forslag ligger svært tett opp til Asmund Kristoffersen sitt forslag, sa Dahle.

Det betyr at det ligger an til et delt styre når voteringa skjer i morgen. Ett av spenningsmomentene er hvor delt styret blir.

Roste utredningen

Nestleder Toril Hovdenak fra Molde roste utredningen som er gjennomført og talte sterkt i mot løsningen med ett felles sykehus.

- To sykehus er helt klart det beste for innbyggerne i dette området. Dette innebærer nytt sykehus på Eikrem i Molde, sa Hovdenak som ikke gikk inn på spørsmålet om funksjonsfordeling.

Toril Hovdenak pekte også på hvor krevende og vanskelig hadde utviklet seg til å bli.

- Men det vi har opplevd hittil blir bare en flau bris i forhold hva som kommer til å skje dersom vi får en krangel om hvor ett felles sykehus skal ligge, sa Hovdenak.

Bare ett av styremedlemmene støtter alternativet med ett felles sykehus.

Kvalitet

Styreleder Kolbjørn Almlid holdt ett avsluttende innlegg der han talte for en funksjonsfordeling mellom Kristiansund og Molde.

- Jeg er ikke så opptatt av økonomi. Jeg er opptatt av kvalitet og mulighet for utvikling, sa Almlid som advarte mot det han kalte en unnlatelsessynd.

Video 9d6a51be-ea15-43e4-b89b-ec92f3fedf04.jpg

Kristiansunds ordførar optimist etter styremøte i Helse Midt der dei diskuterte fordeling av sjukehusfunksjonar.