NRK Meny
Normal

Styret sa nei til felles sykehus

Flertallet i styret i Helse Nordmøre og Romsdal støtter forslaget om sykehus både i Molde og Kristiansund. Innstillinga betyr nytt sykehus i Molde og en flytting av funksjoner fra Kristiansund.

Før styremøtet Helse Nordmøre og Romsdal

Folk har samlet seg til styremøte.

Foto: Baard Ole Grøtta / NRK

Med ni mot to stemmer gikk styret i Helse Nordmøre og Romsdal inn for at det skal være to sykehus i regionen.

Med sju mot fire stemmer gikk de inn for å flytte akutt- og fødetilbudet fra Kristiansund til Molde.

Flertallet tok dermed ikke hensyn til de mange protestene fra Kristiansund og Nordmøre.

Innstillinga er i tråd med innstillinga fra ledelsen i Helse Nordmøre og Romsdal.

Helse Midt-Norge gjør endelig vedtak i neste uke.

Klokka 14.00 startet styret avstemmingen. Sidsel Sæterøy fra Kristiansund fremmet først forslag om ett felles sykehus for Nordmøre og Romsdal. Dette forslaget falt.

Sju stemte for direktørens forslag punkt en, og fire stemte mot.

Styret i Helse Nordmøre og Romsdal har sittet i møte siden klokken 10.00 fredag formiddag. Vedtak i saken fattes en gang mellom klokka 14.00 og 16.00.

De fleste medlemmene i styret signalisert etterhvert at de støttet direktørens forslag.

Sidsel Sæterøy ville at styret skulle gå inn for ett felles sykehus for regionen. Ifølge hennes forslag skaulledet felles sykehuset lokaliseres mellom byene. Hun foreslo at sykehusene i Molde og Kristiansund skulle beholde nåværende funksjoner, og at arbeidet med nye Molde sykehus skulle innstilles.

Det var en viss spenning i forhold til hvordan John Harry Kvalshaug fra Averøy ville stemme. Han signaliserte imidelertid at han støttet to-sykehus-alternativet. Men han ville ha en drøfting av om saken burde utsettes i påvente av helse og omsorgsplanen som Stortinget skal behandle til våren.

Sinne i Kristiansund

Saken har ført til sinne i Kristiansund. Der føler mange at forslaget er første steg på en utarming av sykehuset. Forslaget har vært omtalt som en krigserklæring og som det verste forslaget som kunne ramme Nordmøre.

Nytt sykehus

I Romsdal er holdningen stort sett en ganske annen. Det gamle sykehuset i Molde er nedslitt, og forholdene har vært karakteriserte som uverdige. Forslaget, som nå ser ut til å bli vedtatt av styret, innebærer bygging av nytt sykehus på Eikrem i Molde.