Disse får penger

Her er oversikten over hvem i Møre og Romsdal som får penger ved neste års statsbudsjett.

Statsbudsjettet 2010

Kulturen i Møre og Romsdal får en samlet økning på 77,6 millioner i regjeringa sitt framlegg til statsbudsjett.

Størst er økningen til Teateret Vårt som får økt budsjettramma med drøyt 18 millioner kroner.

LES:

VEGSATSINGA: Se hvilke veger som er prioritert

REGJERINGA: Vil hjelpe innsatte med rusproblem

Høgskulen i Molde

Høgskolen i Molde.

Foto: Gunnar Sandvik/NRK Møre og Romsdal

Regjeringen foreslår en bevilgning på 150,7 millioner kroner til Høgskolen i Molde.

Regjeringen foreslår en bevilgning på 230,8 millioner kroner til Høgskulen i Volda, av dette knyttes om lag 3,2 millioner kroner seg til etablering av nye studieplasser.

Regjeringen foreslår en bevilgning på 174 millioner kroner til Høgskolen i Ålesund, av dette knyttes om lag 6,3 millioner kroner seg til etablering av nye studieplasser.

Geirmund Oltedal, rektor ved Høgskolen i Ålesund

Geirmund Oltedal.

Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

- Ekstrabevilgninga i forhold til 2009-budsjettet er bare ei videreføring av det høgskolene fikk i revidert budsjett i sommer, sier rektor ved Høgskulen i Ålesund Geirmund Oltedal.

Dermed får ikke høgskolen økning i tallet på studieplasser slik Oltedal håpte før budsjettet ble presentert.

Mer å rutte med

Musikk fra smeltende iinstrument

Bjørnsonfestivalen

Foto: Gunnar Sandvik/NRK Møre og Romsdal

Bjørnsonfestivalen får 250 000 kroner mer å rutte med neste år. I regjeringa sitt forslag til statsbudsjett for 2010 blir det lagt opp til ei økning som skal benyttes i forbindelse med 100-årsmarkeringa av Bjørnstjerne Bjørnson sin død.

Bjørnson-akademiet får også eit tilskudd på 400 000 kroner i forbindelse med markeringa.

Regjeringen foreslår at tilskuddet til Operaen i Kristiansund økes med 1 million kroner i 2010, fra 11,5 til 12,5 millioner kroner. Tilskuddet til Teatret Vårt – Regionteatret i Møre og Romsdal foreslås økt med 1,9 millioner kroner til i overkant av 18,3 millioner kroner i 2010.

Penger til museum

Det er også flere kulturinstitusjoner i Møre og Romsdal det vanker penger til. Molde Internasjonale Jazzfestival får rundt 5, 2 millioner. Også museene får penger.

Nordmøre Museum: 5,9 millioner

Sunnmøre Museum: 11, 5 millioner

Romsdalsmuseet: 5, 1 millioner