NRK Meny
Normal

Klarer ikke å ta imot nok utskrivningsklare pasienter

Ålesund må betale nær seks millioner kroner i bøter. Kommunen klarer ikke å gi et tilbud til pasienter som er utskrivningsklare fra sykehusene.

Ålesund

Ålesund kommune må betale 5,9 millioner kroner i bøter fordi de ikke klarer å ta imot alle pasientene som er klare til utskriving fra sykehusene.

Foto: Aas, Erlend / SCANPIX

Og flere andre kommuner står overfor det samme problemet. Ålesund, Kristiansund og Molde har hatt fellesmøte for å finne ut hvordan de skal takle situasjonen. De får ansvar for flere utskrivningsklare pasienter enn de har kapasitet til å ta imot.

Jarle Bjørn Hanken

Jarle Bjørn Hanken er rådmann i Ålesund.

Foto: Øyvind Sandnes / NRK

Vi er alle vertskommuner for sykehus. I slike kommuner er det ofte flere innleggelser enn ellers, og dermed også flere utskrivningsklare pasienter, sier Hanken.

Nå vil kommunen redusere strømmen av bøter ut av kommunekassa, og mener de allerede er godt i gang med arbeidet.

– Vi har satt i verk tiltak allerede fra september. Vi har rigget til 12 ekstra døgnplasser på to av sykehjemmene. Slik har vi fått større kapasitet til å ta imot disse pasientene, sier rådmann i Ålesund, Jarle Bjørn Hanken.

Da Samhandlingsreformen ble innført, ble det presisert at kommunene skulle overta det finansielle ansvaret for utskrivingsklare pasienter. Det ble overført rundt 560 millioner kroner fra sykehusene, for å etablere kommunale tilbud for disse pasientene. Pengene skulle gå til korttidsopphold på kommunale sykehjem eller forsterket oppfølging i hjemmet.

Ordningen ble innført 1. juni 2012, og betalingen ble satt til kr 4000,- for hvert døgn.

Ålesund kommune regner nå med at man skal se en reduksjon i utbetaling av bøter til sykehusene ganske fort.

De nye døgnplassene er allerede etablert. Vi ser allerede på tallene for september og oktober at situasjonen er blitt bedre, sier Hanken.

Men 5,9 millioner kroner er mye ....

–Ja, men om vi bruker pengene til å betale bøter eller til å øke vår egen kapasitet, det koster uansett, sier Hanken.

Rådmann Jarle Bjørn Hanken avviser at Ålesund kommune er noen versting på dette området. Men han innrømmer at kommunen ikke har hatt god nok kapasitet til å ta mot de utskrivingsklare pasientene.

– Har samhandlingsreformen svidd økonomisk?

Ja, det viser seg at dette er tøft å håndtere. Og Ålesund, Molde og Kristiansund står overfor de samme problemene. Alle er vertskommuner for sykehus, påpeker Hanken.