NRK Meny
Normal

Ålesund styrer mot nye underskudd

Ålesund kommune må gjennom en knallhard hestekur de kommende tre årene. Nå må kommunen dekke underskudd på 60 millioner kroner.

Ålesund sentrum

Innbyggerne i Ålesund går mot en tøffere periode. Kommunen har underskudd og får heller ikke balanse i økonomien i inneværende økonomiplanperiode.

Foto: Øyvind Johan Heggstad / NRK

Rådmannen i Ålesund la i dag frem forslaget til budsjett for neste år. Han varsler beinharde tider. Og nå havner mest sannsynlig Ålesund på listen over de mest vanskeligstilte kommunene i Norge. De som havner på ROBEK-lista må også gi fra seg deler av den økonomiske styringen til staten.

Ronny Frekhaug

Ronny Frekhaug er assisterende rådmann i Ålesund.

Foto: Trond Vestre / NRK
Bjørn Tømmerdal

Bjørn Tømmerdal er ordfører i Ålesund.

Foto: Johannessen, Sara / NTB scanpix

Ja, slik rådmannens budsjett er lagt frem nå, så innebærer dette at Ålesund havner på ROBEK-lista, sier assisterende rådmann Ronny Frekhaug.

Er det en kalkulert risiko at dere tar en tur innom ROBEK-lista?

Ja, dette er et bevisst valg, sier Frekhaug.

I budsjettdokumentet heter det at Ålesund kommune nå må prioritere kommunens kjerneområder. Der er nesten ikke handlingsrom for nye prosjekter. Veksten i frie inntekter og finansposter skaper litt handlingsrom, men mye spises opp av økte renter og avdrag på kommunegjelden, økte pensjonsutgifter og av lønns- og prisutviklingen.

Rådmannen uttaler i sitt forslag at det ikke er rom for nye, større prosjekter. Han varsler at det ikke er mulig å oppnå økonomisk balanse i løpet av økonomiplanperioden 2014–2017. Det er som følge av dette at kommunen nå styrer rett mot ROBEK-listen.

Kommunen må gjennom en tøff hestekur. Dette kommer til å merkes i organisasjonen, sier Frekhaug.

Dette er den listen over konkrete tiltak:

  • Oppgradering og rehabilitering av Spjelkavik ungdomsskole skal sluttføres.
  • Åse sykehjem skal rehabiliteres/bygges om for 151 millioner kroner.
  • Det blir IKKE satt av investeringsmidler til Hatlehol kirke og Osane idrettshall.
  • Boligsosial handlingsplan, kjøp av boliger til flyktninger og vanskeligstilte skal gjennomføres. Det skal settes av kapitalmidler til rehabilitering av skoler og andre kommunale bygg.
  • Det bør bevilges 3,5 millioner kroner i generelle IT-investeringer og 1,5 millioner til IT-investeringer i skolene.
  • Det settes av 400 millioner kroner i en fireårsperiode for å gjennomføre hovedplanen for vei, vann og avløp.

Kutter i ikke-lovpålagte oppgaver

De kommunale kjerneoppgavene er forsøkt skjermet for kutt. Likevel får virksomhetsområdet skole tøffe rammer. Kulturfeltet får reduserte bevilgninger og et seniorsenter er foreslått lagt ned.

Det blir kutt etter ostehøvel-prinsippet på en rekke områder. Noen sektorer kommer til å oppleve redusert bemanning. Og planlagte investeringsprosjekter settes på vent.

Dette blir en krevende prosess. Rådmannen inviterer oss til en slags samling i bunnen. I løpet av de kommende fire årene skal vi gjenvinne kontrollen på økonomien. Dermed må vi kanskje legge bort noen kjepphester og satse på en slags politisk allsamling, sier ordfører Bjørn Tømmerdal.

Øte rammer til spesialundervisning

Noen få områder får økte rammer i budsjettet. Dette gjelder lovpålagte områder der man ser økning i behovet. Dette gjelder hjemmehjelpstjenesten, spesialpedagogisk innsats og aktivitet som følge av samhandlingsreformen. Innen samhandlingsreformen ligger der områder der kommunen har et pålagt ansvar for medfinansiering.

Skolene får en krevende oppgave for å klare å holde de budsjettene de har fått nå, sier assisterende rådmann Ronny Frekhaug.