– Utsiktene har aldri vært verre

Utdanningsforbundet er sterkt uroet for følgene dersom Ålesund kommune fjerner 25 lærerstillinger for å spare penger.

Undervisning

I rådmannens budsjettforslag for Ålesund kommune skal kommunen spare 40 millioner kroner. (Illustrasjonsfoto)

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Borghild Moe

Borghild Moe er fylkesleder i Utdanningsforbundet.

Foto: Utdanningsforbundet

I rådmannens budsjettforslag skal kommunen spare vel 40 millioner kroner og 20 av de vil de spare i skolesektoren.

– Det ser vi selvsagt svært alvorlig på, sier en provosert Borghild Moe, som er fylkesleder i Utdanningsforbundet.

Hun synes forslaget fra rådmannen er bekymringsfullt.

– Vi er helt sikker på at så store kutt vil få negative konsekvenser for kvaliteten på skoletilbudet i Ålesund kommune, sier hun.

Større klasser, mindre spesialundervisning

Kuttene fra rådmannen vil bety større klasser og mindre spesialundervisning.

– Det betyr mindre penger til tilpasset opplæring, og selve forsvarlighetsbegrepet i opplæringsloven bør en sette spørsmålstegn om kan oppfylles med så store kutt, sier hun.

– Utsiktene for skolen er dårlige

Ina Enoksen

Ina Enoksen er tillitsvalgt for lærerne i Ålesund kommune.

Foto: Trond Vestre / NRK

Ina Enoksen er hovedtillitsvalgt for lærerne i Ålesund kommune. Hun mener utsiktene for skolene i Ålesund aldri har vært verre.

– Vi mener at de ikke kan kutte noe på skole. Der er ikke noe mer å kutte, sier hun.

Hun henviser til den nye Solberg-regjeringen som har lovet at de skal satse på skole og utdanning.

– Håpet er at politikerne i Ålesund også tar innover seg at det koster penger å drive skole. Det er ikke gratis.

Hun sier at det er en viss sum som er nødvendig for å utføre det samfunnsmandatet skolen er satt til.

– Vi er pliktige å gi tilpasset undervisning til hver elev og oppfylle læreplaner og opplæringsloven. Men innenfor de økonomiske rammene som nå blir tildelt så vil ikke det være mulig, sier hun.