Børsbot for Remøys aksjefordeler

Børsstyret mener tidligere hovedaksjonær i Rem Offshore, Åge Remøy, ble behandlet på en annen måte enn de andre aksjonærene i forbindelse med fusjonen med Solstad. Oslo Børs har derfor ilagt REM et overtredelsesgebyr på nesten en halv million kroner.

Generalforsamling i REM Offshore

Generalforsamlingen i Rem den 10. oktober 2016. Rundt bordet sitter fra venstre Åge Remøy, fung.adm.dir. Ola Beinnes Fosse og advokat Martin Olsen Høye.

Foto: Arne Flatin / NRK

Det var i sommer at fusjonen mellom Herøyrederiet Rem Offshore og det Karmøybaserte Solstad ble avklart. Børsstyret mener Rem brøt likebehandlingsreglene fordi Åge Remøy fikk beholde en betydelig eierposisjon, mens de øvrige aksjonærene måtte tåle en omfattende utvanning. På den måten fikk Remøy en aksjepost i Solstad på nesten 15 prosent.

– Vi ser at det er et brudd på likebehandlingsprinsippet, men vi mener at det har vært nødvendig for å komme i mål med restruktureringen. sier fungerende administrerende direktør i Rem, Ola Beinnes Fosse.

Styret i Rem skal nå gå gjennom vedtaket, og vil vurdere om de skal påklage avgjørelsen. Klagefristen er på to uker.

Kritikk mot restruktureringsavtalen

Investeringsøkonom Tom Hauglund i Nordnet har tidligere uttalt til NRK Møre og Romsdal at dette er en av de styggeste restruktureringsavtalene han har sett noen gang.

– De gamle aksjonærene ble nærmest nullet ut.

Investeringsøkonom Tom Hauglund

– Åge Remøy var den eneste som var tilgodesett i restruktureringspakken. Prisen ble satt til 87 øre, slik at Remøy ble sikret over 50 prosent av selskapet ved å gå inn med 150 millioner kroner. Obligasjonseierne skulle få 40 prosent, Vard fire prosent, og de øvrige aksjonærene resten. De gamle aksjonærene ble nærmest nullet ut, sier Hauglund.

Remøy var den eneste som fikk A-aksjer

Børsstyret reagerer på avtalen om at hovedaksjonær Åge Remøy, for deler av det innskutte beløp i emisjonen, skal tildeles A-aksjer (ordinære Solstad-aksjer), mens øvrige aksjonærer i selskapet kun mottar B-aksjer med 1/10 stemmerett.

Oslo Børs har vurdert omstendighetene rundt selskapets beslutninger i forbindelse med restruktureringen og fusjonen, Konklusjonen er at forskjellsbehandlingene mellom Remøy og de andre aksjonærene ikke er saklig begrunnet i forhold til selskapets og aksjonærenes felles interesser.

Oslo Børs finner at overtredelsen i saken er så alvorlig at det bør reageres med overtredelsesgebyr. Børsstyret legger vekt på at likebehandling er et grunnleggende prinsipp i verdipapirhandelretten, og at prinsippet har stor betydning i det regulerte markedet for å sikre markedets integritet og tillit, ved at det gir et minoritetsvern.