Gul stripe aksjon
Foto: Terje Reite / NRK

Betna–Stormyra

 • Vedtok bygging av Betna-Stormyra

  Stortinget løyvde i går 20 millionar kroner til vegstrekninga Betna-Stormyra.

  Dette betyr at anleggsarbeidet på den viktige strekninga mellom Møre og Romsdal og Trøndelag kan starte i 2019.

  Dei 20 millionane skal gå til førebuande arbeid og oppstart. Men budsjettvedtaket, saman med omtalen i Nasjonal transportplan inneber at heile strekninga er fullfinansiert og skal byggast dei komande åra, seier stortingsrepresentant Helge Orten.

  Mange har arbeidd hardt for vedtaket, ikkje minst «Gulstripeaksjonen» i Halsa og Hemne. (Bildet).

  Solvår Skogen Sæterbø Helga Hjorthol Grønset og Ola Rognskog
  Foto: Trond Vestre / NRK
 • Jubel i Halsa

  Ordføreren i Halsa, Ola Rognskog (Sp) er veldig godt fornøyd med at E39 Betna-Stormyra har fått 20 millioner kroner i oppstartsmidler. Prosjektet omfatter ombygging av tre delstrekninger på til sammen 30 kilometer, og totalkostnaden er på 2,1 milliarder kroner. Rognskog sier dette er noe folk langs vegen har ventet på lenge. Rognskog berømmer samferdselsministeren og fylkespolitikere både i Møre og Romsdal og Trøndelag for innsatsen.

  Solvår Skogen Sæterbø Helga Hjorthol Grønset og Ola Rognskog
  Foto: Trond Vestre / NRK
 • 20 millioner til Betna–Stormyra

  Regjeringen gir 20 millioner til vegprosjektet mellom Betna–Stormyra i statsbudsjettet. Det er prioritert midler til forberedende arbeider og eventuell anleggsstart for prosjektet. Prosjektet omfatter ombygging av tre delstrekninger på til sammen om lag 30 kilometer på den om lag 50 kilometer lange strekningen på E39. Strekningen bygges som tofelts vei, dels i eksisterende trasé, og dels i ny trasé. Det skal gjennomføres ekstern kvalitetssikring (KS2) før endelig kostnadsramme legges frem for Stortinget. Det er foreslått 20 millioner kroner til prosjektet

  Gul stripe aksjon
  Foto: Terje Reite / NRK
 • Spente gulstripeaksjonistar

  Gulstripeaksjonistane Helga Hjorthol Grønset og Solvår Skogen Sæterbø er spend på om det kjem pengar til E39 Betna-Stormya når regjeringa legg fram sitt forslag til statsbudsjett i dag. Aksjonistane har strikka fleire hundre meter med gul stripe i kampen for ein betre veg. Prosjektet har ein prioritert plass i Nasjonal transportplan, men byggjestart er avhengig av dei årlege budsjettløyvingane. Halsa-ordførar Ola Rognskog frå Senterpartiet seier han forventar at det kjem ei mindre oppstartsløyving i 2019-budsjettet. Forslaget til statsbudsjettet blir lagt fram klokka 10.00 i dag, og samferdselsminister Jon Georg Dale har invitert til pressetreff på Betna kl. 11.00 i dag.

  Solvår Skogen Sæterbø Helga Hjorthol Grønset og Ola Rognskog
  Foto: Trond Vestre / NRK