Hopp til innhold
Statsbudsjettet for 2019 legges frem i dag. Våre gjester i studio kommenterer dagens begivenheter

Statsbudsjett 2019 Møre og Romsdal

Oppsummert

Måndag 8. oktober klokka 10.00 legg Solberg-regjeringa fram sitt forslag til statsbudsjett for 2019. Her finn du oppdaterte meldingar knytt til framlegget.

  • – Sukkeravgifta er meiningslaus

    Fleire av politikarane på borgarleg side i fylkestinget i Møre og Romsdal ønskjer å få fjerna sukkeravgifta. Avgifta rammar saft- og brusprodusentane og Oskar Sylte Mineralvann i Molde har gått til kraftig åtak på regjeringa. KrF-politikar Knut Støbakk meiner avgifta er meiningslaus og peikar på at den rammar viktige bedrifter i distrikta. Frank Sve frå Frp meiner sukkeravgifta er ufornuftig.

    Knut Støbakk og Frank Sve
    Foto: Trond Vestre / NRK
  • Helseplattforma i statsbudsjettet

    Helseplattforma i Helse Midt-Noreg blir finansiert i regjeringas forslag til statsbudsjett. Det er sett av 575 millionar kroner samla i lån og tilskott for ein felles elektronisk pasientjournalløysing for spesialisthelseteneste, kommunar og fastlegar. Administrerande direktør Stig Slørdahl i Helse Midt-Norge seier han er svært glad for at dei økonomiske rammevilkåra for Helseplattforma no kjem på plass.