NRK Meny
Normal

Avviser tilbudet fra Gjelsten

Statssekretær Robin Kåss i Helsedepartementet avviser tilbudet fra Gjelsten om å bygge sykehus i Molde.

Robin Kåss

Statssekretær Robin Kåss i Helsedepartementet sier det ikke er aktuelt å godta den løsningen Bjørn Rune Gjelsten foreslår.

Foto: NRK

– Dette er ingen julegave, det er kun en annen måte å låne penger på, sier stassekretær Robin Kåss til NRK.

– Helse Midt-Norge har allerede 5,7 milliarder kroner i gjeld og må få økonomien i orden før de kan låne mer, sier Kåss.

Han mener at hvis man driver over evne med å låne penger, så er det pasientene som vil lide, påpeker at Riksrevisjonen har pålagt helseforetaket å avvikle lignende avtaler grunnet den økonomiske situasjonen.

– Må tenke nytt

Nestleder i Høyre mener det å på tide å tenke nytt når det gjelder bygging av sykehus. Han mener staten bør ta i mot tilbudet med åpne armer.

– Når det er enighet om behovet for et nytt sykehus i regionen, og private tilbyr seg å delta i selve byggingen, så er Høyre veldig positive til det, sier Sanner til NRK.

Skal leie ut sykehuset

Ordføreren i Molde har siden midten av desember jobbet med å finne private investorer til å bygge nytt sykehus.

Gjelsten har satt i gang eiendomsselskapet Fabritius med å lage en plan for et nytt sykehus.

Det var Gjelsten selv som tok kontakt med ordføreren i Molde. Han har foreløpig ikke kommet med noe konkret tilbud, men Fabritius har signalisert at de vil ta på seg å planlegge ferdig, bygge og finansiere et nytt sykehus, som så skal leies ut til Helse Midt-Norge.

Video 110c0600-fef3-46c2-9f14-d12f5b5a8117.jpg

Jan Tore Sanner mener det å på tide å tenke nytt når det gjelder bygging av sykehus. Reporter: Line Tomter.

Må være pragmatiske

Han mener det er tide å tenkte nytt, også når det gjelder bygging av sykehus.

Hvordan tror du regjeringen vil stille seg til Gjelstens forslag?

– Regjeringen har vært veldig skeptisk til samarbeid med private. Det kunne jo være et lite nyttårsønske at regjeringen la bort dogmatismen, og var litt mer pragmatiske, sier Sanner.

Han mener staten burde si ja med åpne armer når private tilbyr seg å bygge sykehuset de ikke har råd til å bygge.

– Det er jo bred enighet behovet for et nytt sykehus i regionen, sier Sanner.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

– En spennende løsning

Jan Grund

Professor i helseøkonomi Jan Grund mener det er en spennende med et samarbeid mellom private og offentlige aktører.

Foto: Handelshøgskolen BI
Skisse av nytt sjukehus i Molde

Slik var det meningen det nye sykehuset i Molde skulle se ut.

Foto: Helse Nordmøre og Romsdal

Jan Grund, professor i helseøkonomi, synes det er spennende at det blir et samarbeid mellom private og offentlige aktører.

Han sier at den store utfordringen blir driften av sykehuset.

– Det kan jo ikke være sånn at det private bygger, og så skal det offentlig ta hele ansvaret for driften, sier Grund til NRK.

Han mener det er viktig å finne samarbeidsformer, også for driften av sykehuset.

Er det noen grunn til å tro at denne regjeringen vil være positiv til denne løsningen?

– Det blir en utfordring, det er mange som er ideologisk i mot samarbeid mellom det private og det offentlige, sier Grund.

Han mener det viktig å se litt mer pragmatisk på samarbeid mellom det private og det offentlige, særlig med tanke på den raske teknologiske utviklingen innenfor medisin.