Hopp til innhold

- Befolkningen holdes for narr

Stortingsrepresentant Siv Jensen mener at befolkningen holdes for narr i sykehuspolitikken. I Stortingets spørretime i dag måtte Jens Stoltenberg svare på en rekke kritiske spørsmål om sykehus-utbygging.

Video Jens Stoltenberg svarer om sykehusstriden

Frp's Siv Jensen mente at befolkningen holdes for narr i sykehuspolitikken.

Frp's Siv Jensen var først ut i Stortingets spørretime i dag. Hun åpnet med en episode fra valgkampen, der hun var på besøk ved sykehuset i Ålesund.

– Jeg var på besøk ved sykehuset i Ålesund. Vi hadde møte om sykehus-utviklingen i Møre og Romsdal. Akkurat den dagen, tilfeldig vis fordi jeg var der, fant statsministeren det fornuftig å komme seilende i et helikopter for å love både ny barneavdeling til det ene sykehuset og utbygging av Molde sykehus, sa Siv Jensen.

– Betingelsesløst løfte

Siv Jensen viste til løftene som Jens Stoltenberg kom med denne dagen under valgkampen. Hun registrerte ikke noen betingelser ved de løftene statsministeren kom med. Molde skulle få nytt sykehus.

– Løftene kom helt betingelsesløst. Statsministeren var så redd for å bli misforstått at han sågar sendte ut en pressemelding der han var helt tydelig på at det ikke var knyttet betingelser på utbyggingen av Molde sykehus. Snarere tvert i mot. Og byggestarten skulle skje i 2012, sa Siv Jensen.

Video Jens Stoltenberg i Spørretimen om sykehus

Her svarer Jens Stoltenberg på mange spørsmål om sykehuspolitikken.

– Hva har skjedd?

Siv Jensen viser til at lovnaden om bygging er blitt bekreftet av flere statsråder.

spørretime stortinget

Siv Jensen sa at befolkningen holdes for narr i sykehussaken.

Foto: Bendiksby, Terje / Scanpix

spørretime stortinget

Krf's Dagfinn Høybråthen drog paralleller mellom Josef og Marias fasiliteter på Betlehemsmarkene og nedleggingen av fødeavdelinger.

Foto: Bendiksby, Terje / Scanpix
Jens Stoltenberg

Jens Stoltenberg fikk mye å gjøre under spørretimen i dag.

Foto: Bendiksby, Terje / Scanpix
vandrehall stortinget

Sykehussaken ble debattert i vandrehallen etter spørretimen.

Foto: Bendiksby, Terje / Scanpix
Else-May Botten Jens Stoltenberg

Else-May Botten fra Molde representerer Møre og Romsdal Arbeiderparti på Stortinget. Hun har kjempet for nytt sykehus i Molde.

Foto: Bendiksby, Terje / Scanpix
– Hva har skjedd når helseministeren nå har satt hele dette prosjektet på vent og skylder på pengemangel, spurte Siv Jensen.

– Betydelige investeringer i sykehus

Statsminister Jens Stoltenberg viste til at det er gjort betydelige investeringer i norske sykehus. Investeringene er tredoblet etter at staten tok over sykehusene, og det har vært en betydelig økning i tallet på behandlede pasienter, sa Stoltenberg.

– Vi er opptatt av å ha like og rettferdige spilleregler over hele landet. Når vi nå bygger sykehus, for eksempel Ahus i Akershus, nytt sykehus i Fredrikstad, investerer store summer i St.Olavs i Trondheim, vi får til nye investeringer i Stavanger, Bergen, Sortland og mange andre steder i landet, så er det fordi vi har utvidet sykehusenes økonomiske rammer, sa Stoltenberg.

Like spilleregler

Jens Stoltenberg gjentok en rekke ganger at det må være like spilleregler for sykehusfinansiering over hele landet. Sykehusene må bygges innenfor økonomiske rammer og regionene må ha en bærekraftig økonomi.

– Vi må følge de samme spillereglene over hele landet. Dette gjelder også for Helse Midt-Norge. Vi har understreket gang på gang at sykehusinvesteringene i Midt-Norge selvsagt skal finansieres etter samme regler og på samme måte som sykehusinvesteringer i resten av landet.

– Vi har fått plass til store investeringer i Ålesund og på St.Olavs hospital i Trondheim. Vi har hatt som målsetting å få til investeringer i Molde i 2012, altså oppstart, men det har vært understreket skriftlig og muntlig flere ganger at dette skal tas innenfor de økonomiske rammene som Helse Midt-Norge har.

– Helse Midt-Norge har gjort klart at de ikke har penger til å bygge nå. Derfor vil dette ta lenger tid, sa Jens Stoltenberg.

Velgerne er blitt regelrett lurt

Frp's stortingsrepresentant Siv Jensen gikk så på talerstolen og sa at velgerne er blitt lurt. Hun mener Stoltenberg har gjenntatt valgløftene som så er blitt brutt.

– Jens Stoltenberg bør bruke julen til å tenke over hvordan det er for velgerne å bli lurt, regelrett lurt av Stoltenbergs valgløfter. I sta viste jeg til valgløftene han kom med i 2007. Men han gjentok jo løftene. I 2009 sa han klart og tydelig at byggingen i Molde skal gjennomføres som lovet. Det var ingen betingelser knyttet til det, sa Siv Jensen.

– Stoltenberg fossror

Siv Jensen hevdet at Jens Stoltenberg prøver å komme seg bort fra det som ble lovet.

– Jeg hører nå at han fossror så fælt at han har erstattet årene med påhengsmotor. Jeg skjønner at det er en krevende øvelse å forklare seg bort fra så klare og entydige løfter som det denne regjeringen har gitt. Jeg synes det er hult å bruke økonomiargument. Norge går med hundretalls milliarder i overskudd. Vi har råd til å gjøre dette viss vi vil, sa Siv Jensen.

– Målet er nytt sykehus

Statsminister Jens Stoltenberg fastholdt at målet er å bygge nytt sykehus. Han viste igjen til at reglene for finansiering må være like over alt i landet.

– Akkurat som det var i Fredrikstad, akkurat som det er i andre store sykehusinvesteringer, kan vi ha målsettinger om årstall. Men det vi skal få til skal skje innenfor de økonomiske rammene. Det har vært sagt tydelig flere ganger, både av helseministre, skriftlig og muntlig. Det betyr at vi har opplevd at noen prosjekter har tatt lenger tid og har vært utsatt. Men de har kommet etter hvert, sa Stoltenberg.

– Urimelig med forskjellsbehandling

Stoltenberg gjentok flere ganger at staten ikke kan forskjellsbehandle helseregionene. Midt-Norge må bygge etter de samme reglene som andre, sa han.

– Det ville være helt urimelig om vi nå forskjellsbehandlet et prosjekt i Midt-Norge fremfor andre prosjekter andre steder i landet. Når Helse Midt-Norge sier at de ikke kan finansiere dette innenfor rammene, da betyr det at det vil ta lengre tid før prosjektet kan startes opp, sa Jens Stoltenberg.