Frykter flere sykdomsutbrudd ved norske verft

SULA (NRK): Arbeidstilsynet mener det er risiko for flere store sykdomsutbrudd og ber norske verft om å iverksette tiltak for å hindre at arbeidere blir syke.

Fiskerstrand verft

De er mange arbeidere i sving for å bygge om flere ferger ved Fiskerstrand verft.

Foto: Øyvind Sandnes / NRK

De arbeider tett, side om side, de 250 faste og innleide arbeiderne på Fiskerstrand Verft i Sula kommune. Flere av dem er sammen omtrent hele døgnet fra de står opp og til de legger seg på brakka etter endt arbeidsdag. Da er det lett at sykdom sprer seg. Nå jobber Arbeidstilsynet aktivt inn mot norske verft for å unngå flere episoder med store sykdomsutbrudd.

Vil forhindre nye store utbrudd

I april ble det kjent at flere personer i løpet av de siste månedene var blitt innlagt på sjukehus etter et stort pneumokokkutbrudd ved Vard sitt verft i Vestnes.

Verftet satte i gang massevaksinering, men i alt 21 mennesker ble syke. Pneumokokkbakterien kan i verste fall føre til alvorlig lungebetennelse, blodforgiftning og hjernehinnebetennelse. Flere måtte legges inn på sjukehus.

Trude Vollheim

Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet, oppfordrer alle leger som mistenker at sykdommen til pasienten kan skyldes arbeidssituasjon om å gi skriftlig melding om dette til Arbeidstilsynet.

Foto: Audun Torsdalen / NRK

– Vi er jo redd for at samme utbruddet skal komme på andre verft, at vi skal få flere arbeidere som blir alvorlig syke. Det har sammenheng med at man kanskje ikke har godt nok risikovurdert hvilke tiltak som iverksettes, sier Trude Vollheim som er direktør i Arbeidstilsynet.

Sveising ved Fiskerstrand verft

Sveisere er spesielt utsatt for pneumokokker.

Foto: Øyvind Sandnes / NRK

– Vil ikke bli sjuk

Metallrøyken er noe av det Arbeidstilsynet er aller mest urolig for og tilsynet slår fast at blant annet sveisere er spesielt utsatt for pneumokokker. I tillegg øker faren for smitte dersom det er dårlig ventilasjon, og hvis arbeidsøktene er lange.

Odd-Gunnar Fiskerstrand har jobbet ved Fiskerstrand verft i nesten førti år og håper han får beholde helsa. Han er spesielt bekymret for lungene med alt de puster inn.

Odd-Gunnar Fiskerstrand

Odd-Gunnar Fiskerstrand har arbeidet en mannsalder ved verftet i Sula.

Foto: Øyvind Sandnes / NRK

– Du vil ikke bli sjuk, sier han.

Sender brev til alle verft

Arbeidstilsynet har ikke sett et lignende sykdomsutbrudd, som det som rammet Vard Langsten, tidligere. De har derfor brukt tiden siden utbruddet på å få situasjonen under kontroll i samarbeid med Folkehelseinstituttet og smittevernlegen i kommunen. Etter å ha analysert saken sender de nå ut brev til alle verft med oppfordring om å gjøre tiltak.

Der ber de arbeidsgiver om å planlegge og organisere arbeidet på en måte som sikrer et forsvarlig arbeidsmiljø. Arbeidsgiverne oppfordres til å være spesielt påpasselige i intensive perioder, som når skipene skal innredes og sluttføres.

De ansatte ved Fiskerstrand verft setter pris på at Arbeidstilsynet har gått inn i saken.

– Veldig bra at de gjør det for vi går i et sånt utsatt yrke, med mye leiefolk på samme toalett og samme drikkefontene, så det er lett å få smitte, sier Fiskerstrand.

Magne Standal

Magne Standal er administrerende direktør ved Fiskerstrand Verft.

Foto: Øyvind Sandnes / NRK

Verftet har allerede tatt grep.

– Vi har tilbudt vaksine til de som er i risikogruppa og 22 har vaksinert seg. Vi har også gitt samme råd til våre underleverandører at de gjør det med sine ansatte, sier administrerende direktør Magne Standal.