– Jeg kan nesten ikke skjønne at folk blir bedre av å sone her

Manglende fremdrift i arbeidet for å få på plass et nytt soningssenter på Sunnmøre, skaper frustrasjon.

Ålesund fengsel

Fengselet i Ålesund er 150 år gammelt og det er et unisont krav om nytt soningssenter.

Foto: Camilla Hjelmeseth / NRK

– Situasjonen er prekær. Fengselet i Ålesund fungerer på overtid. Det er en stor skam slik forholdene er. Jeg kan nesten ikke skjønne at folk blir bedre av å sone der, sier en oppgitt ordfører i Ålesund, Eva Vinje Aurdal (Ap).

Det fengselet som brukes i dag, ble bygget i 1864 og ligger i Ålesund sentrum. Fengselet er for lite og har gått ut på dato.

Pengene mangler

Jenny Klinge, Eva Vinje Aurdal, Helge Orten

Stortingsrepresentant Jenny Klinge (Sp), ordfører i Ålesund, Eva Vinje Aurdal (Ap) og stortingsrepresentant Helge Orten (H).

Foto: Trond Vestre / NRK

Situasjonen i fengselet er godt kjent for en rekke sentrale politikere har vært på besøk de siste årene. I høst møtte 30 ungdomspolitikere opp til en omvisning i Ålesund fengsel, og besøket gjorde inntrykk. Sunnmøre regionråd har også vært flere turer på Stortinget for å tale fengselets sak.

Det er heller ingen uenighet om hvor det nye soningssenteret skal bygges. Kommunene på Sunnmøre har samlet seg om Digerneset på Skodje. Det skjedde i 2015, men fortsatt er det ikke bevilget en eneste krone til nytt soningssenter.

Kvinneavdeling

Eva Vinje Aurdal

Eva Vinje Aurdal (Ap) er ordfører i Ålesund.

Foto: Trond Vestre / NRK

Nå har Sunnmøre regionråd gjort det klart at de ønsker en kvinneavdeling i det nye soningssenteret

– Det går for seint. Det burde gått fortere. Men vi informerer så godt vi kan, og med den type soningssenter som vi tenker oss så tror jeg vi har en god sak, sier ordføreren i Ålesund.

Skal kartlegge Vestlandet

Helge Orten

Stortingsrepresentant Helge Orten (H) sier det skal gjennomføres en konseptvalgutredning for hele Vestlandet

Foto: Trond Vestre / NRK

Torsdag var det møte mellom ordførerne på Sunnmøre og stortingsrepresentantene fra Møre og Romsdal. Blant sakene som ble tatt opp var det nye soningssenteret.

– Det er lagt til rette for en konseptvalgutredning (KVU) for hele Vestlandet som skal kartlegge behovet og utbyggingsplanene. Det er klart at regjeringen må gjøre den jobben før de kan ta en endelig beslutning. Men behovet for et nytt soningssenter er uomtvistelig, og en samlet Mørebenk må trykke på, sier stortingsrepresentant Helge Orten (H).

– Det er ingen grunn til å vente

I Stortinget har Senterpartiet allerede åpnet lommeboka for penger til prosjektering av nytt fengsel, men partiet har ikke fått flertall for sitt forslag.

– Jeg mener i alle fall at det ikke er noen grunn til å vente på en større utredning om det er behovet for et nytt fengsel. Senterpartiet har i flere år lagt inn penger i sitt alternative statsbudsjett til oppstart av prosjekt. Nå er det viktig at det blir satt fullt trykk på denne saken slik at nytt soningssenter på Sunnmøre blir det første som skal bygges etter at nytt fengsel i Agder er ferdig, sier stortingsrepresentant Jenny Klinge (Sp).