– Trivselsvenner gir det lille ekstra i en presset hverdag

Kristiansund kommune innfører trivselsvenn-ordning ved alle sykehjemmene. Store utfordringer i helsesektoren gjør at det er nødvendig å få inn flere frivillige, mener de ansatte.

Liv Bae har fått besøk av sin trivselsvenn

Liv Bae som bor på Rokilde sykehjem i Kristiansund har fått besøk av sin trivselsvenn.

Foto: Anne-Mari Flatset / NRK

Trivselsvenn-ordningen har vært testet ut ved Rokilde sykehjem i Kristiansund, men nå blir ordningen innført hos alle sykehjemmene i kommunen.

En koordinator skal da ut ifra behov og ønske, knytte sammen beboere og frivllige.

Vanskelig rekruttering

Leder Stephanie Helland sammen med trivselskoordinatorene Ida Ranheim og Tone Veglo

Leder Stephanie Helland sammen med trivselskoordinatorene Ida Ranheim og Tone Veglo.

Foto: Anne-Mari Flatset / NRK

Sykehjemmene er avhengige av å få flere frivillige i fremtiden, ifølge leder ved Rokilde sykehjem Stephanie Helland.

– Vi har store utfordringer med tanke på rekruttering av helsepersonell. Trivselsvenner erstatter ikke helsepersonell, men gir det lille ekstra som ikke helsepersonell alltid kan gi på grunn av en presset arbeidshverdag.

60 prosent av kommunene melder at de synes det er utfordrende å rekruttere sykepleiere, viser arbeidsgivermonitoren til kommuneorganisasjonen KS.

– Kjempesuksess

Ordningen som har blitt prøvd ut ved Rokilde sykehjem startet fordi man så behovet for mer aktiv omsorg. Samtidig ble det klart at behovet ikke kan tilfredsstilles uten samarbeid med frivillige.

Elin Lillevik er trivselsvenn ved Rokilde sykehjem

Elin Lillevik er trivselsvenn ved Rokilde sykehjem. Hun løser kryssord, leser og prater med beboerne.

Foto: Anne-Mari Flatset / NRK

Fra november 2014 ble det gjennomført en pilot – og de som meldte seg som trivselsvenner har bidratt til å utvikle tjenesten ved å evaluere hvert enkelt besøk. 26 februar åpnes Trivselskontoret.

Fylkesmannen har støttet frivillighetsordningen og trivselskoordinatorene Ida Ranheim og Tone Veglo er svært fornøyde.

– Det har vært en kjempesuksess. Vi var veldig spent da vi søkte etter frivillige, så 16 frivillige er over all forventing.

– Hvordan organiserer dere de frivillige?

– De frivillige tar kontakt med oss når de vil komme og så kontakter vi de forskjellige avdelingene som tar i mot dem.

Løser kryssord

Elin Lillevik bestemte seg for å bli trivselsvenn da hun oppdaget en annonse i avisa. Nå går hun mellom 1-2 ganger i uka.

– Det er bare trivelig for oss som har tid og anledning. Vi kan jo tenke oss at vi en gang havner i den situasjonen selv. Man gir ikke bare, men får også igjen.

Som trivselsvenn er hun der som en samtaleparter, de leser, løser kryssord og av og til synger. Lillevik føler ikke at hun gjør jobben til de ansatte.

– De har det travelt og gir mye, men kan ikke rekke å snakke med alle til enhver tid. Det kan også være godt for beboerne å møte andre, sier hun.