– Slipper å si opp arbeidere

– I beste fall fører de nye permisjonsreglene til at vi vil slippe å si opp fagfolk, sier kommunikasjonsdirektør i Rolls-Royce Marine, Anette Bonnevie Wollebæk.

Annette Bonnevie Wollebæk

– Dette er veldig gode nyheter. Det sier kommunikasjonsdirektør Rolls-Royce Marine, Anette Bonnevie Wollebæk.

Foto: Lena Høyberg / NRK

Norske bedrifter skal få lov å permittere arbeidere i inntil 52 uker. Det ble resultatet etter tarifforhandlingene mellom Fellesforbundet og Norsk Industri.

Utvidelsen er en utstrakt hånd til alle bedrifter som sliter på grunn av krisen i oljenæringa.

– Dette er veldig gode nyheter. I beste fall slipper vi nå å si opp folk vi gjerne vil beholde, sier Wollebæk.

– Rolls-Royce Marine har per i dag i overkant av 20 ansatte i permittering, og vurderer løpende behovet i takt med ordresituasjonen og utsettelser fra kunder i offshoremarkedet. Utvidelsen av permitteringsperioden gir oss mulighet til å beholde kompetansen.

Har ordrer på vent

Oljeplattformen Oseberg

Krisen i oljenæringa fører til utvidet permisjonsrett for bedriftene.

Foto: Hommedal, Marit / SCANPIX

Rolls-Royce Marine har ca. 2000 ansatte i Norge. De fleste på Sunnmøre. Så langt har Rolls-Royce Marine sagt opp ca. 325 ansatte på grunn av krisa i oljenæringa.

– Rolls-Royce har en del ordrer som er utsatt på grunn av usikkerhet i markedet. Disse ordrene vil sannsynligvis komme tilbake. Dersom vi kan permittere i 52 uker, øker mulighetene for å beholde både kunnskap og kompetanse i bedriften, sier Wollebæk.

– En reduksjon av antall ansatte er dessverre nødvendig også i år. Men vi håper at utvidelsen av permitteringsperioden vil bidra til å redusere behovet for permanente nedbemanninger så langt det er mulig hos oss og andre bedrifter i næringen, sier Wollebæk.

Wollebæk er også styreleder i Maritimt Forum Nordvest, og hun sier at utvidelse av permisjonsordningen har vært ønsket av både LO og NHO.

– At regjeringen lytter til næringen synes vi er en god ting, sier Wollebæk.

Reglene har vært endret før

Permisjonsreglene har også tidligere vært utvidet til 52 uker. Det skjedde etter finanskrisen på slutten av 2000-tallet. Da valgte Stoltenberg-regjeringen å innføre 52 ukers permitteringslengde fra 1.februar 2009 til 1.januar 2012.

Forslaget som nå ligger på bordet er ikke helt identisk med forrige ordning. Nå foreslår regjeringen for Stortinget en ny periode med lønnsplikt i 5 dager etter 30 uker, og at etter en ny periode med lønnsplikt, kan dagpengeperioden forlenges med ytterligere 19 uker.

I permitteringsperioden vil de ansatte få utbetalt 62,4 prosent av full lønn..